Skip to Content

Bringing Together yhdistää suomalaiset ja venäläiset investoinnit samalle kartalle

Bringing Together on projekti, jonka tavoitteena on luoda digitaalinen alusta investointien esittelylle molemmin puolin Suomen ja Venäjän välistä rajaa. Tässä kirjoituksessa projektin johtaja, Pietarin kauppa- ja teollisuuskamarin varajohtaja Ljudmila Karelina, kertoo projektista tarkemmin.

Bringing Together -projekti käynnistyi 1.3.2020 osana Kaakkois-Suomen ja Venäjän välistä raja-alueyhteistyötä. Raja-alueyhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa raja-alueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys edistämällä liikkumista, ratkaisemalla yhteisiä pulmia, syventämällä yhteistyötä ja parantamalla kestävän kehityksen edellytyksiä.

Nyt kyseessä oleva projekti sai alkunsa useamman kumppanin yhteisestä aloitteesta. Mukana ovat Pietarin kauppa- ja teollisuuskamarin ohella suomalaisyhtiöt Eurofacts, Karelian Consulting Ltd ja Kouvola Innovation Oy sekä venäläinen Ipe lab.

Projekti käynnistyi käytännössä samalla kellonlyömällä koronakriisin puhkeamisen kanssa, mikä ei voinut olla vaikuttamatta projektin etenemiseen. Kaikki tapaamisemme suomalaisten kumppanien kanssa sekä yhteiset tapahtumamme siirtyivät verkkoon. Sopeutuminen uusiin oloihin vei aikansa, mutta onnistuimme.

Yksi projektin tavoitteista on yhdistää maidemme innovaatioihin, tutkimukseen ja kauppaan liittyvät mahdollisuudet sekä tuoda yhteen raja-alueidemme resurssit, parhaat toimintatavat ja kokemukset, jotta liiketoiminta ja investoinnit raja-alueilla vahvistuisivat. Tärkeimpänä työkalunamme tämän tavoitteen saavuttamisessa on raja-alueyhteistyön digitaalinen alusta.

Raja-alueyhteistyön digitaalinen alusta

Projektin ensimmäisen vuoden aikana teimme aktiivisesti töitä kohderyhmiemme kanssa. Kohderyhmiimme kuuluvat pk-yritykset, startupit, yrityskiihdyttämöt, yksityissijoittajat, mentorit, asiantuntijat, hallinnolliset elimet, elinkeinoelämän järjestöt ja kehitysyhtiöt niin Pietarissa, Leningradin alueella, Uudellamaalla kuin Kaakkois-Suomessa. Järjestimme seminaareja, joiden myötä muovautui kuva digitaalisen alustan tarpeista ja kiinnostuksenkohteista.

Analysoimme investointeja koskevia digialustoja Suomessa ja Venäjällä. Kumppanimme tutustuivat molempien maiden asiantuntijoiden ajatuksiin ja vastaavien alustojen hyödyllisimpiin toimintoihin.

Lopputuloksena syntynyt digitaalinen alusta löytyy osoitteesta bringingtogether.ru.

Päätavoitteen, eli erilaisten investointiprojektien esittelyn, lisäksi alustalla on monia muitakin palveluita esimerkiksi konsortioiden perustamisen avuksi. Sivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri, BTMarket, BTClub ja monia muita osioita, joilla käyttäjät voiva etstiä kumppaneita, jakaa tietoa tapahtumista, ilmoittaa tuotteista ja palveluista tai ottaa yhteyttä asiantuntijoihin.

Tärkeäksi osaksi alustaa on kehitetty investointitietokanta, jonka avulla voi tutustua raja-alueiden potentiaalia kuvaaviin taloudellisiin lukuihin, paikallisiin rajoituksiin ja vaatimuksiin, alueellisiin ja kansallisiin ohjelmiin, yrittämisen tukiin ja niin edelleen. Tiedot on koottu interaktiiviseen karttaan.

Jatkosuunnitelmat ja kehitysnäkymät

Osana projektia tullaan järjestämään innovaatiokilpailuja, joiden voittajat valitsee suomalaisista ja venäläisistä asiantuntijoista koottu tuomaristo. Tulosten mukaan raja-alueilla käynnistetään 1-2 pilottihanketta.

Projektin puitteissa valmistellaan myös investointimentoreiden koulutusta, eli kurssia, joka vahvistaa osaamista kansainvälisten projektien johtamisessa niin investointien kuin innovaatioiden saralla. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota myös liiketoimintasuunnitelmien tekemiseen ja projektien houkuttelevuuden arviointiin rahoituksen keräämiseksi ja yrityskiihdyttämöihin pääsemiseksi. Kurssilla tutustutaan myös tämänhetkisiin palveluihin ja tukiin Suomessa ja Venäjällä. Motivoivina esimerkkeinä kurssilla käydään läpi esimerkkiyrityksiä molemmin puolin rajaa.

Kiitos koko projektin tiimin ja suomalaisten kumppaneiden tehokkaan työn alusta on jo alkanut herättää kiinnostusta ja kerätä käyttäjiä.

Projekti kestää kesäkuun 2022 loppuun asti. Sen jälkeen alusta jatkaa omaa elämäänsä ja toivomme sen kehittyvän kysytyksi työkaluksi Suomen ja Venäjän välisessä liiketoiminnassa vuosiksi eteenpäin.

Ljudmila Karelina

Ljudmila Karelina

Projektin johtaja, Pietarin kauppa- ja teollisuuskamarin varapuheenjohtaja

[email protected]

Back top top