Skip to Content

Ei jäädä lähtötelineisiin

Kevään barometrin tulokset kertovat, että käänne parempaan Venäjän-kaupassa voisi olla ovella.

Suomalaisten yritysten odotukset liiketoiminnan ja viennin kasvusta ovat selkeästi korkeammalla kuin syksyllä 2020. Luottamusta parempaan vahvistavat ostopäällikköindeksit, jotka ovat Venäjän teollisuudessa ja palvelusektorilla kääntyneet positiivisiksi ja kertovat kasvavasta kysynnästä. Venäjän talouskasvu vuoden ensimmäisellä kvartaalilla on ollut odotettua parempaa ja ennakoi toipumista koronaa edeltävälle tasolle jo tänä vuonna.

Venäjän markkinoilla toimivat suomalaiset yritykset ovat myös tunnistaneet väistämättömät muutokset, joita korona on vauhdittanut. Muutoksissa voi nähdä monta puolta, useamman kuin ruplan kolikossa. Yritysten mukaan pysyväksi muutokseksi jää kaupankäynti etäyhteyksin sekä myynnin ja markkinoinnin voimakas digitalisaatio. Tämä on hyvä uutinen suomalaisille yrityksille, joiden digivalmiudet ovat kunnossa. Näkyvyyttä saa kustannustehokkaammin ja asiakkuuksien hoito helpottuu. Verkkokauppa madaltaa kynnystä markkinoille.

”Muutoksissa voi nähdä monta puolta, useamman kuin ruplan kolikossa.”

Digi on yritysten välisessä Venäjän-kaupassa hyvä renki, mutta huono isäntä. Aktiivinen läsnäolo markkinoilla ja luottamuksen rakentaminen henkilökohtaisin tapaamisin ovat edelleenkin menestyksen eväitä. Lähtötelineisiin ei ole varaa juuttua, vaan liikkeelle on lähdettävä, jotta kilpailussa saa parhaan tuloksen.

Koronakriisi on yritysten mukaan myös karsinut markkinoilta kilpailijoita ja aiempaa useampi venäläinen yritys hakee uusia toimittajia ja yhteistyökumppaneita. Muutostilanteessa nopea startti palkitaan. Kauppakamarilla trendi markkinoiden uusjaosta on näkynyt siten, että asiakkaiden saaminen samaan pöytään suomalaisen yrityksen kanssa on ollut aiempaa helpompaa. Toimialakohtaiset vaihtelut ovat tosin suuria ja kilpailu, erityisesti Kiinan suunnasta, on paikoin jopa entistä vahvempaa.

”Kauppakamarilla trendi markkinoiden uusjaosta on näkynyt siten, että asiakkaiden saaminen samaan pöytään suomalaisen yrityksen kanssa on ollut aiempaa helpompaa.”

Kielteisenä muutoksena yritykset tunnistavat markkinoiden sisäänpäin kääntymisen, mikä lisää pelkoa protektionismin ja tuonninkorvauspolitiikan vahvistumisesta. Huoli kansainvälisen politiikan ja kauppapolitiikan kiristymisestä kasvattaa tätä pelkoa.

Vaikka odotukset ovat siis varsin positiivisia, täytyy tunnistaa näkymien sumeus ja nopeiden käänteiden mahdollisuus. Yritysten paras vastaus tilanteeseen on katseen suuntaaminen omaan palloon. Perusedellytys Venäjällä pärjäämiselle on edelleen oman tuotteen tai palvelun paremmuus ja kilpailukyky. Se ei ole muuttunut.

Koronan aikana tavarat ovat päässeet esteettä rajan yli. Nyt alkaa olla se hetki, että uusia kauppoja pitäisi päästä tekemään ja myytyjä laitteita asentamaan paikan päälle. Tarvitsemme ketterämpiä mahdollisuuksia turvalliseen ja mutkattomaan rajanylitykseen ja liikenneyhteyksien palauttamista. Tätä toki tarvitsee kipeimmin Suomen matkailu. Suomen merkitys houkuttelevana matkailukohteena venäläisille matkailijoille korostuu koronan jälkeen, kun lähimatkailu ja pienissä ryhmissä matkustaminen koetaan turvalliseksi valinnaksi. Pidetään huolta, että matkailupalvelut on viritetty ottamaan vieraat vastaan ja viisumeiden antoon varaudutaan riittävin resurssein.

Otetaan koronan jälkeiseen aikaan mieluummin pieni varaslähtö, ettei jäädä lähtötelineisiin katsomaan kilpailijoiden selkää.

Jaana Rekolainen 

toimitusjohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari
+358 400 45 77 43
jaana.rekolainen@eastcham.fi

Tutustu barometrin tuloksiin:

Suomalaisyritykset: Korona jättää pysyvän jäljen Venäjän markkinoihin

Keskustelua aiheesta

Back top top