Skip to Content

Humanisti kaupankäynnin pyörteissä

Asiantuntijaharjoittelu antoi itsevarmuutta ja vahvisti työelämätaitoja.

Pääsin Suomalais-Venäläiseen kauppakamariin viestinnän harjoittelijaksi keväällä 2021. Pandemiatilanteesta johtuen asiantuntijaharjoitteluni tapahtui lähes yksinomaan etänä. Tästä huolimatta minulle välittyi kauppakamarin lämmin ja innostunut työilmapiiri. Tunsin itseni tervetulleeksi yhteisöön, ja sain tehdä merkityksellistä työtä.

Humanistinen taustani harjoittelun suorittamiseen Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatiossa on ehkä hieman epätyypillinen, sillä valmistuessani kieliasiantuntijaksi pääaineeni Venäjän kielen ja kulttuurin lisäksi olin yliopistossa opiskellut psykologiaa, kasvatustieteitä ja kiinan kieltä. Vaikka Venäjä oli monella tapaa tullut tutuksi opintojen aikana, niin asiantuntijaharjoittelun aikana silmäni avartuivat kaupalliselle puolelle, ja opin paljon Venäjästä liiketoimintaympäristönä ja suomalaisyritysten mahdollisuuksista markkinoilla. Näin ollen, kuten arvata saattaa, uutta tietoa tuli etenkin alussa runsaasti, mutta huomasin jälleen, kuinka nopeasti pystyn omaksumaan laajojakin kokonaisuuksia uutta tietoa.

Viestinnän harjoittelijana työskentelin osana markkinointi- ja viestintätiimiä. Toteutin monipuolisesti erilaista sisältöä kauppakamarin nettisivuille kuin myös painettuun Venla-lehteen. Kirjoittaessani uutisia ja artikkeleita nettisivuille opin, millainen verkkokaupan kasvu ruokabisneksessä Venäjällä on, ja millaisia ajatuksia HR-yritykset omaavat suhteessa pandemian jälkeiseen aikaan. Kääntäessäni juttuja venäjän kielestä suomeen perehdyin työnantajabrändin merkityksen Venäjällä, sekä suomalaisyritysten näkymiin markkinoilla lähitulevaisuudessa. Kaikkein mieluisinta oli saada tehdä juttuja haastatteluineen kauppakamarin Venlan kevään numeroon. On upea fiilis nähdä valmis omakirjoittama juttu nettisivuilla tai painetussa lehdessä!

Asiantuntijaharjoitteluun kauppakamarille päädyin erästä osaamistani laajentavaa tutkinnonosaa suorittaakseni. Opintoihin kuuluvaksi tehtäväkseni sain suorittaa organisaatiolle sisäisen kehitysprojektin. Olin projektista ja sen etenemisestä itsenäisesti vastuussa. Kehitysprojektin tuottaminen niin sanotusti ulkopuolisena oli kauppakamarille etu, jolloin näen asioita eri näkökulmasta. Lisäksi ei-kauppatieteellinen taustani toi varmasti oman lisämausteensa kaikkeen tekemiseeni. Työ sujui hyvin, ja kollegat olivat innolla mukana. Kehitysprojektin tuloksia esitellessä sain hyvää palautetta ja kiitosta tulosten merkityksellisyydestä. Toivon ja uskon, että sen anti palvelee tarkoitustaan myös jatkossa.

Venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijana, tarkemmin sanottuna kieliasiantuntijana olen päässyt käyttämään kieli- ja kulttuuriosaamistani päivittäin sekä konkreettisissa työtehtävissä että keskustelemalla venäjänkielisten kollegojen kanssa. Tämä harjoittelu on syventänyt asiantuntijuuttani ja lisännyt tietouttani. Sain kiitosta erityisesti itseohjautuvuudesta ja tehokkuudesta tuottaa laadukasta sisältöä. Tarkkuuteni ja kirjoitustyylini huomattiin myös. Olen tyytyväinen työni jälkeen, mutta samalla uskon, että se on mahdollista tuen ja molemminpuolisen luottamuksen ansiosta. Ohjaajani, viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Niemelä perehdytti minut hyvin työhön, hän uskoi minuun koko ajan sekä sparrasi tarvittaessa.

Kaiken kaikkiaan aikani kamarilla oli antoisaa, työelämälähtöistä ja uuden äärellä olemista, itsensä haastamista ja haasteista voittajana selviytymistä. Toki olisi ollut hienoa päästä tutustumaan kollegoihin myös kasvotusten, mutta toisaalta Teams-palaverit ovat tuntuneet välittömiltä ruudun tälle puolen. Etänä tapahtuva työskentely taisi ylipäätään mahdollistaa harjoitteluni suorittamisen, sillä en asu pääkaupunkiseudulla. Tästä on hyvä ponnistaa kohti uusia haasteita, olivatpa ne mitä vaan!

Kiitos kauppakamari, ehkä tiemme vielä kohtaavat!

Mataleena Ikonen, FM, Venäjän kieli ja kulttuuri, kieliasiantuntija

Back top top