Skip to Content

Välitilinpäätös

Viimeiset neljä kuukautta ovat olleet todella raskaita suomalaisille Venäjän-kaupassa toimiville yrityksille. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seuraukset, kuten talouspakotteet ja Venäjän vastatoimet, lamauttivat viennin, tuonnin ja paikallisen toiminnan Venäjällä. Shokki oli pysäyttävä ja vei yritykset keskelle valtavaa kriisiä.

Suomalaisten yritysten tehdasasetuksissa lukee ESG. Ensi hetkistä alkaen yrityksille oli selvää, että ne haluavat edelleen toimia vastuullisesti arvojensa mukaisesti ja hoitaa myös sosiaalisen vastuunsa. Useat yritykset tuomitsivat heti Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Ukrainassa. Samaan aikaan ne ilmoittivat, että haluavat pitää huolta kaikista työntekijöistään jokaisessa maassa ja toimia lakien ja säädösten mukaisesti.

Suomalaisten yritysten tehdasasetuksissa lukee ESG.

Kriisi ravistelee

Sota ja sen seurauksista syntynyt kriisi on ravistellut eri tavalla erilaisia yrityksiä riippuen siitä, minkälaista toimintaa heillä on tai oli Venäjällä ja Ukrainassa. Suurten kysymysten edessä olivat yritykset, jotka olivat investoineet Venäjälle ja Ukrainaan, ja joilla on tai oli näissä maissa tuotantoa ja paikallista henkilökuntaa.

Avoimien lähteiden mukaan kesäkuun puoliväliin mennessä lähes sata suomalaista yritystä on tiedottanut toimistaan Venäjän-kaupassa. Maalis-huhtikuussa saimme lukea uutisia siitä, että yritykset joko jättävät Venäjän markkinan tai ovat keskeyttäneet toimintansa. Huhti-toukokuussa alkoi tulla viestejä siitä, että yritykset etsivät ostajaa liiketoimilleen Venäjällä ja toisaalta siitä, että yrityskaupat on tehty. Osa yrityksistä tekee muutoksia ja sopeuttaa liiketoimiaan ilman julkisuutta.

Kaikille suomalaisyritysten toimille on ollut yhteistä se, että lännen asettamia pakotteita on noudatettu kiertoteitä hakematta.

Yli 50 tapahtumaa, uutisseurantaa ja henkilökohtaista neuvontaa

Kauppakamarin tekemisen fokus tänä keväänä on ollut tuottaa, analysoida ja julkaista tietoa yritysten päätöksentekoon sekä tukea yrityksiä kaikessa siinä, mitä on tullut vastaan. Meidän tehtävämme ei ole päättää yritysten puolesta heidän toimistaan, mutta tukiverkosto ja analysoitu tieto on ollut selkeästi tarpeen päätösten tueksi.

Olemme järjestäneet yli 50 tapahtumaa ja webinaaria erikseen ja yhdessä sidosryhmiemme, erityisesti EK:n, kanssa. Järjestämissämme tapahtumissa oli yhteensä yli 4 000 osallistujaa.

Yli 50 tapahtumaa, yli 4000 osallistujaa.

Avoimella ja päivittyvällä uutisseurannallamme on nyt jo yli 4200 yksittäistä lukijaa. Tehostetulle jäsenviestinnälle ja kriisiviestinnälle on ollut selkeästi valtava tarve. Maksuttomaan neuvontapalveluun olemme saaneet yhteydenottoja päivittäin ja juristimme on selvittänyt yritysten kanssa pakotelistauksia ja muita lakimuutoksia.

Olemme järjestäneet myös jäsentilaisuuksia, joissa yritykset ovat voineet tavata ja pohtia tilannetta yhdessä sekä tapaamisen Suomen Moskovan-suurlähettilään Antti Helanterän kanssa. Nämä keskustelut ovat olleet vilkkaita ja tulleet selkeästi tarpeeseen. Kauppakamarina olemme keskustelleet jatkuvasti myös sidosryhmiemme kanssa ja pyrkineet ajamaan yritysten etuja yhdessä.

Touko-kesäkuussa olemme tehneet soittokierrosta jäsenyrityksiimme ja keskustelleet luottamuksellisesti heidän kuulumistaan ja toimenpiteistään. Yritykset ovat ilahtuneet yhteydenotoistamme. Aktiviinen dialogi jatkuu ja kannustammekin kaikkia yrityksiä olemaan edelleen myös meihin päin yhteydessä.

Meille tulleiden yhteydenottojen ja oman soittokierroksemme perusteella ymmärsimme, että yritysten ongelmien joukosta nousi vahvasti esiin vakavat ongelmat maksuliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä. Teimme kesäkuun alussa maksuliikennettä koskevan kyselyn, johon saimme lähes 200 vastausta.

Yritysten ongelmien joukosta nousi vahvasti esiin vakavat ongelmat maksuliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä.

Tulos on valitettavan odotettu. Vastaajista 75 prosentilla on vaikeuksia saada kotiutettua maksuja Venäjältä. Vastaajista 53 prosentilla on ongelmia maksuliikenteessä Venäjälle. Syynä on pankkien ylivarovaisuus ja haluttomuus käsitellä Venäjään liittyviä maksuja, vaikka yritys, tuote tai vastapuolen pankki eivät olisi pakotteiden kohteena. Pankit eivät kerro yrityksille, missä maksut menevät tai miksi niitä ei välitetä. Yritysten turhautuminen tilanteeseen on välittynyt meille vahvasti.

Kyselyyn vastanneet arvioivat, että pankkien toiminta voi vaarantaa yrityksen talouden. Ei ole pakotteiden hengen mukaista aiheuttaa perusteetonta vahinkoa suomalaisille yrityksille. Se ei ole myöskään Suomen talouden etu. Tuntuu siltä, että tätä viestiä ei ole kuultu tai haluttu kuulla. Silti jatkamme sinnikästä vaikuttamistyötämme yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Tulevaisuus ja vuosi 2023

Vaikka kukaan meistä ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, katseemme on vahvasti suunnattuna eteenpäin. Kauppakamarin jäsenkokous valitsi toukokuussa uuden hallituksen ja toivotti siihen tervetulleeksi neljä uutta jäsentä. Kokouksessa keskusteltiin kauppakamarin kriisitoiminnasta ja tulevaisuudesta. Esille nousi myös se, että jäsenyritykset näkevät tiedonvälityksen, neuvonnan ja verkostoitumisen edelleen erittäin tärkeänä.

Kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua kauppakamarin tulevaisuudesta ja toiminnan edellytyksistä. Kauppakamarin toivottiin jatkavan toimintaansa ja tuottavan yritysten tarvitsemia palveluja. Jäsenten mukaan kauppakamarin ja jäsenverkoston kyvykkyyden, osaamisen ja asiantuntijuuden säilyttäminen on tärkeää tulevien vuosien kannalta. Yritykset toivoivat, että viestintää lisätään entisestään ja dialogia verkostossa pidetään yllä. Keskustelussa nousi esiin myös toiveita mahdollisista toiminnan uusista suunnista. Syksyllä jatkamme skenaarioiden rakentamista ja tuomme niitä jäsenistölle pohdittavaksi.

Kauppakamarin toivottiin jatkavan toimintaansa ja tuottavan yritysten tarvitsemia palveluja.

Me kauppakamarilla lupaamme kuunnella tarkalla korvalla yritysten tarpeita ja toiveita ja vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Perusedellytys olemassaolollemme on vahva yritysten verkosto. Yhdessä teemme kauppakamarista jäsentensä näköisen.

Kesälomatkin koittavat keskellä kriisiä. Siitä huolimatta toivon, että jokainen meistä saa nauttia kauniista kesästä ja auringosta. Kerätään voimia ja nähdään taas syksyllä.

Jaana Rekolainen 

toimitusjohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari
+358 400 45 77 43
[email protected]

Back top top