Skip to Content

Venäjän-kaupan mahdollisuudet ja tulevaisuuden trendit

Ensimmäinen ja ainoa Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan ja talouteen keskittynyt podcast-sarjamme on nyt kuunneltavissa kokonaan.

Sarjaan kuuluu viisi podcast-jaksoa, joissa esiintyi 14 vierasta – kaikki Suomen ja Venäjän välisen kaupan ja talouden huippuosaajia. Jokaisessa jaksossa on myös kiitelty Soitto Venäjälle -osio, jossa otimme suoran yhteyden Moskovaan, Pietariin ja Pihkovaan.

Jaksot ovat keränneet muutamassa kuukaudessa jo lähes 1 700 kuuntelijaa. Tutkimusten mukaan yritysten tekemille podcasteille 100-150 kuulijaa on jo hyvä tulos. Meidän ensimmäinen jakso on kuunneltu 650 kertaa. Ja niin painavaa on asia, että kaikki nämä 650 kuuntelivat jakson alusta loppuun, jokaisen 44 minuuttia.

Jaksot ovat keränneet muutamassa kuukaudessa jo lähes 1 700 kuuntelijaa.

Suosituimman tästä Venäjän-kaupan mahdollisuuksia ja tulevaisuuden trendejä käsittelevästä jaksosta on tehnyt tietysti se, että jakso julkaistiin ensimmäisenä, tarkalleen ottaen helmikuun puolessa välissä. Uskon vahvasti, että valovoimaisilla asiantuntijoilla ja heidän edustamillaan yrityksillä on myös osuutensa jakson menestymiseen.

Sain studioon vieraakseni kauppakamarimme toimitusjohtajan Jaana Rekolaisen lisäksi silloisen Tikkurilan toimitusjohtajan Elisa Markulan, joka on seurannut Venäjän muutosta ja kehitystä 30 vuoden ajan.

Elisa listasi kolme tärkeää vinkkiä Venäjällä menestymiseen:

  1. Yrityksen etabloituminen Venäjän markkinoille vaatii panostusta brändin rakentamiseen, jotta yritys tulisi tutuksi tavallisille kuluttajille.
  2. 2. Organisaation keskittäminen ja panostaminen on Venäjällä tärkeää. Sisäiseltä viestinnältä vaaditaan paljon: palautteen antamisen ja työodotusten asettamisen merkitys kasvaa tavoitekeskeisessä työympäristössä.
  3. Tuonninkorvauspolitiikka ja sanktiot voivat tuoda haasteita, jos tuotantoon tarvittavia raaka-aineita joudutaan tuomaan rajojen yli. Äkkinäisiin muutoksiin on varauduttava.

Heikkoja signaaleja ja megatrendejä

Myös Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtajalla Jaana Rekolaisella on vuosikymmenien kokemus Venäjän-kaupasta suomalaisissa yrityksissä niin Suomessa kuin Venäjällä. Hän on työskennellyt kauppakamarissa reilut 10 vuotta, joista viimeiset 5 vuotta toimitusjohtajana.

Jaana niputti neljä Venäjän talouteen vaikuttavaa heikkoa signaalia ja megatrendiä:

  • Vastuullisuus ja ympäristötietoisuus voimistuvat osana talouskehitystä.
  • Väestön vanheneminen luo kysyntää terveyden ja hyvinvointialan palveluntarjoajille.
  • Virtuaalisten palveluiden kehittäminen ja digitalisaatio ovat kiihtyneet korona-aikana nopeammin, kuin olisi osannut odottaa.
  • Kauppa, politiikka ja geopolitiikka ovat sidoksissa toisiinsa: Venäjän roolinmuutos kansainvälisellä areenalla näkyy myös taloussuhdanteissa.

Jakson Soitto Venäjälle -osiossa pirautamme East Officen Moskovan toimiston päällikölle Jari Jumpposelle. Hän tiivistää helmikuun 2021 Moskovan kuulumiset kolmeen koohon: korona, kadut ja kaukosuhteet. Jari paljastaa myös, mitkä toimialat ovat hyötyneet näistä poikkeusoloista.

Satu Niemelä

Satu Niemelä
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Back top top