Skip to Content

Venäjän BKT voi kasvaa noin 30 % jäteuudistuksen ansiosta

Rossijskaja Gazeta kirjoittaa, että Venäjän bruttokansantuote voi nousta noin 30 % mikäli jäteongelma saadaan hallintaan ja onnistutaan siirtymään kiertotalouteen.Myös Suomen Pankin asiantuntijat ovat samoilla linjoilla. Venäjän BKT voi olla 20 vuoden päästä noin 35 % suurempi, mikäli Venäjä onnistuu toteuttamaan suunniteltuja rakenteellisia uudistuksia. Pandemian vaikutus on kuitenkin ilmeinen ja kansallisten projektien (mm. jätealanuudistus, puhdas vesi, ekologiset tavoitteet yleisesti) toteutusaikatauluja on pidennetty ja tavoitteita on osin laimennettu. [1]

Työpaikkoja ja verotuloja syntyy lisää ja sitä kautta lisäyksiä valtiolliseen budjettiin, Venäjän elinkeinoministeriö on laskenut. Venäjän kansallisissa kehitystavoitteissa todetaan, että vuoteen 2030 mennessä on luotava kestävän kehitysten periaatteiden mukainen yhdyskuntajätteen käsittelyjärjestelmä, jossa kierrätysprosentti on 100[1] ja kaatopaikkojen määrä puolittuu. Kansallisessa Ekologia-hankkeessa tavoitteeksi on asetettu, että 36 % yhdyskuntajätteestä käsitellään vuoteen 2024 mennessä. Vuonna 2020 yhdyskuntajätteestä käsiteltiin 16,2 %. Eniten Venäjällä kierrätetään jätepaperia ja jätemetallia. Kierrätetystä paperista on mahdollista käyttää uudelleen 62 % ja metallista noin 80 %. Lasista voidaan käyttää uudelleen 24 % ja muovista vain 5 %. RG:n mukaan jätepaperin keräämistä voidaan kehittää lisäämällä yhteistyötä esimerkiksi vähittäismyymälöiden ja muiden pahvi- ja paperituotteita tuottavien tahojen kanssa. Pandemian vaikutus on näkynyt kartonkipakkausten kulutuksen nousuna. Teollisuudessa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia; sanomalehtipaperin kysyntä on kaikkialla maailmassa vähentynyt ja kysyntä siirtynyt pakkausten tuotantoon ja pakkausten tekemiseen jätepaperi sopii hyvin. Tuottajavastuun kehittäminen on keskeinen lisäkannustin, jolla tarvittava siirtymä kiertotalouteen Venäjällä pystytään toteuttamaan.

31.5.2021

[1] Venäjän tämänhetkinen kierrätysprosentti on noin 5-7% tilastosta riippuen

[1] https://www.suomenpankki.fi/globalassets/bofit/seuranta/tietoiskut/bofit_venaja_tietoisku_toukokuu_2021.pdf

Back top top