Skip to Content

Venäjän elinkeinoministeriö lisää hiilidioksidipäästöt energiatehokkuusstrategiaan

Venäläinen elinkeinoministeriö on tehnyt muutoksia hiilidioksidipäästöjen energiatehokkuusstrategiaan. Ministeriö on suunnitellut energiatehokkuuden parantamista koskevan yleissuunnitelman (tiekartan). Aiemmin tavoitteena oli ”BKT: n energiaintensiteetin vähentämisestä talouskasvun avaintekijä”. Nyt painopiste on siirtynyt kansantalouden energiankulutuksen ja hiili-intensiteetin vähentämiseen. Termit ”antropogeeninen vaikutus” ja ”kestävä kehitys” esiintyivät myös strategiassa. Suunitelman toteutumisajankohdaksi on merkitty vuodet 2021-2023. Venäläisen asiantuntijan mukaan Venäjä ei ole vielä esittänyt konkreettista tavoiteaikataulu hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Asiasta kirjoitti Vedomosti.

Back top top