Skip to Content

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kysely: Venäjän-kauppaa tekevien yritysten liikevaihto supistuu, menetys on korvattavissa vain osittain

Julkaisuvapaa 11.4.2022 klo 8.00.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari kysyi Suomen ja Venäjän välistä kauppaa tekeviltä yrityksiltä huhtikuun alussa, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seuraukset vaikuttavat yritysten toimintaan. Kyselyn tulosten mukaan yritysten liikevaihto supistuu ja henkilöstöä joudutaan vähentämään. Venäjän markkinoita ei kyetä korvaamaan kokonaan.

– Kielteinen vaikutus Venäjän-kauppaa tekeviin yrityksiin on ainakin lyhyellä aikavälillä merkittävä. Lisäksi valtaosa vastaajista arvioi, että liikevaihdon menetys on korvattavissa vain osittain. Uusia markkinoita lähdetään toki hakemaan ja kiinnostus suuntautuu Ruotsiin, Saksaan ja USA:han. Myös venäjänkieliset markkinat Keski-Aasiassa kiinnostavat yrityksiä, sanoo Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Kyselyn vastaajista 87 prosenttia kertoo yrityksensä liikevaihdon supistuvan. Vastaajista 10 prosenttia kertoo, ettei tilanteella ole vaikutusta liikevaihtoon.

Sodalla on voimakkaampi kielteinen työllisyysvaikutus Venäjällä kuin Suomessa yritysten vetäytyessä markkinalta. Yli puolet vastaajista kertoi tässä vaiheessa henkilökunnan vähentämisestä Venäjällä. Sopeutuspäätökset ovat yrityksillä vielä pitkälti kesken. Reilu kolmannes yrityksistä vähentää henkilöstöä myös Suomessa.

Markkinan menetys on korvattavissa vain osittain

Kyselyn vastaajista 65 prosenttia uskoo, että yritys löytää tuotteilleen Venäjän korvaavat markkinat vain osittain. Kokonaan korvaavien markkinoiden löytymiseen uskoo 18 prosenttia, kun taas korvaavia markkinoita ei näe löytyvän 16 prosenttia vastaajista.

Annetuista vaihtoehdoista mahdollisena korvaavana markkinana näkee Ruotsin lähes puolet, Saksan 40 prosenttia ja Yhdysvallat 38 prosenttia. Maat lukeutuvat Suomen suurimpiin kauppakumppaneihin. Keski-Aasian mahdollisuuksiin uskoo kolmannes vastaajista. Muu-vaihtoehdon avoimen vastauskentän vastauksissa toistuvat muun muassa Keski-Eurooppa, Baltian maat ja Lähi-itä.

Yritykset tarvitsevat tukea ja neuvoja talouspakotteissa

Selvitimme kyselyssä, missä asioissa vastaajat tarvitsevat tukea ja neuvoja Suomalais-Venäläiseltä kauppakamarilta. Vastaajista 74 prosenttia kertoi tarvitsevansa tukea talouspakotteisiin liittyen. Venäjän vastatoimia koskien neuvoja tarvitsee 45 prosenttia vastaajista.

Muita kysytyimpiä asiakokonaisuuksia ovat logistiikka ja tullaus sekä liiketoiminnan lopettaminen tai jatkaminen Venäjällä.

– Olemme menneiden kuuden viikon aikana järjestäneet yhteistyökumppaneidemme kanssa yli 20 webinaaria, joissa on käsitelty erityisesti talouspakotteita, vientirajoituksia ja Venäjän vastatoimia. Tämä on selvästi tullut tarpeeseen ja tulemme jatkamaan niin tapahtumien järjestämistä kuin uutisseurantaamme. Meidän ydintehtävämme on edelleen analysoida tapahtumien vaikutuksia, tuottaa tietoa ja tukea yrityksiä, sanoo Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Taustatietoja

Tutkimus toteutettiin 4. – 6.4.2022. Anonyymi kyselylomake lähetettiin sähköpostitse jäsen- ja asiakasyritysten päättäville henkilöille. Kyselyyn vastasi 141 Suomen ja Venäjän välistä kauppaa tekevän yrityksen edustajaa.

Vastaajista yli puolet edustaa teollisuutta ja kolme neljäsosaa pk-yrityksiä. Vastaajista 79 prosentilla on vientiä Venäjälle, 24 prosentilla tuontia, 31 prosentilla paikallista liiketoimintaa ja neljällä prosentilla verkkokauppaa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, + 358 400 457 743, [email protected].

Seuraa viestintäämme

Päivittyvä seuranta Venäjän sotatoimien talousvaikutuksista

Talouspakotteet

Back top top