Kazakstanin markkinakatsaus

Kazakstan on Keski-Aasian vauraimpia ja taloudellisesti kehittyneimpiä maita. 2000-luvulta lähtien Kazakstanin talouden kasvu on ollut merkittävää markkinaorientoituneiden uudistusten, runsaan mineraalivarojen louhinnan ja vahvan ulkomaisten suorien sijoitusten ansiosta. Jatkuva talouskasvu on muuttanut maan ylemmän keskitulotason taloudeksi.