Skip to Content

Kauppakamarin jäsenten kokous

Aika
Paikka
Helsinki / Pietari

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARIYHDISTYS, SVKK RY
94. KAUPPAKAMARIN KOKOUS

Paikat

 • Eteläranta 10, Helsinki (varsinainen kokouspaikka)
 • Suomi-talo, Bolshaja Konjushennaja 4–6–8 A, Pietari (etäyhteys varsinaiselle kokouspaikalle)

 

Kokouksen kieli kokouspaikalla Helsingissä on suomi ja Pietarin Suomi-taloon kokous tulkataan simultaanisti venäjäksi.

Kokoukseen voi osallistua varsinaisella kokouspaikalla Eteläranta 10, Helsinki tai Pietarin Suomi-talossa, josta on yhteisosallistuminen Teams-kokoukseen.

Pyydämme ilmoittautumaan kokousosallistujaksi viimeistään 12.5.2022 sähköpostitse elena.niininen@eastcham.fi.

Kauppakamarin kokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen päätösvaltaisuus ja osanottajat
 4. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 5. Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös
 6. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Valitaan kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet
 8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. Vahvistetaan jäsenmaksurajat, joiden mukaisesti hallitus vahvistaa vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruuden
 10. Käsitellään muut kauppakamarin toimintaa koskevat kysymykset
  a. Kriisiajan suunnitelma
 11. Kokouksen päättäminen

 

Kauppakamarin kokouksen asiakirjat
Kokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin liittyvä aineisto (vuosikirja, joka sisältää tilinpäätöstiedot) on lähetetty jäsenistölle kutsun mukana.

Mikäli haluatte aineistot postitse, pyydämme ilmoittamaan Minna Kakolle, minna.kakko@eastcham.fi tai puhelin 050-412 6807.

Valtakirja
Mikäli lähetätte kokoukseen muun kuin lakimääräisen edustajanne (toimitusjohtaja, nimenkirjoittaja, varsinainen tai vastuunalainen yhtiömies) on tällä oltava kirjallinen valtuutus osallistua kokoukseen ja äänestää siellä puolestanne.

Ilmoittautuminen: elena.niininen@eastcham.fi

 

 

Back top top