Arvio: Teollisuusvaltaiset alueet selviävät ulkomaisten yritysten lähdöstä heikommin kuin maatalousvaltaiset alueet

Alueiden budjettitulot supistuvat 5-8 prosenttia koko Venäjällä.