Skip to Content
Talous ja kuluttajat Taneli Dobrowolski
Avoin 4221

BOFIT: Julkisen sektorin ja valtionyritysten hankinnat olivat kolmannes Venäjän BKT:stä

Mittavia hankintoja on pyritty säätelyn avulla tehostamaan julkisten varojen säästämiseksi.

Venäjän talousministeriön mukaan maassa tehtiin viime vuonna julkisia hankintoja yhteensä 5 300 miljardin ruplan, eli 72 miljardin euron edestä. Valtionyritysten hankintoja tehtiin 21 100 miljardin ruplan, eli 285 miljardin euron arvosta. Julkisen sektorin ja valtionyritysten hankinnat muodostivat noin kolmanneksen Venäjän BKT:stä viime vuonna, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT kirjoittaa viikkokatsauksessaan.

Mittavia hankintoja on pyritty säätelyn avulla tehostamaan julkisten varojen säästämiseksi.

Julkisen sektorin ja valtionyritysten hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä on viime vuosina tiukennettu ja hankinnat on pyritty saamaan sähköisen kilpailutuksen piiriin tehokkuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Talousministeriön mukaan viime vuonna julkisen sektorin hankinnoista jo kaksi kolmannesta kilpailutettiin, mutta valtionyritysten hankinnoista vain viisi prosenttia.

Kilpailutusta on kuitenkin arvosteltu näennäiseksi. Kilpailutettuihin julkisen sektorin hankintoihin tuli viime vuonna keskimäärin alle kolme tarjousta ja hankintojen on todettu keskittyvän harvoille toimittajille. Tänä vuonna julkisen sektorin hankintoja aiotaan tehostaa muun muassa ottamalla käyttöön yhteinen tilauskuvasto nopeuttamaan yleisimpien hankintojen tekemistä.

Hankinnat teollisuuspolitiikan välineenä

Etenkin viime vuosina hankintoja on alettu käyttää enemmän myös teollisuuspolitiikan välineenä, mikä on osaltaan vähentänyt kilpailutusta ja nostanut hintoja. Julkisen sektorin hankinnoille on asetettu lukuisia tuontirajoituksia, minkä on mahdollistanut se, että Venäjä ei ole mukana WTO:n julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa.

Lisäksi valtionyritysten hankintoihin liittyy kotimaisuusvaatimuksia sekä kotimaisille tuottajille annettava suosituimmuuskohtelu. Monille suurille valtionyhtiöille on muun muassa asetettu hankintakiintiöitä, joiden mukaan niiden täytyy suunnata tietty osuus hankinnoistaan pk-yrityksille ja innovaatiotuotteisiin.

Back top top