Skip to Content
Talous ja kuluttajat Taneli Dobrowolski
Avoin 4103

BOFIT: Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit edelleen alamaissa

Kausitasoitettujen kokonaisinvestointien elpyminen jatkui Venäjän tilastolaitos Rosstatin mukaan vuoden 2016 viimeisellä neljäneksellä. Investointeja tehtiin viimeisellä neljänneksellä vain noin prosentti vähemmän kuin edellisvuonna.

Luisu on siten ollut selvästi pienempää kuin Rosstatin aiemmat tiedot vuoden 2016 alkujaksoilta enteilivät. Vuoteen 2014 verrattuna investoinnit ovat kuitenkin vähentyneet 11 prosenttia.

Pienten yritysten ja harmaan talouden investoinnit, jotka muodostavat neljäsosan kaikista investoinneista, pysyivät Rosstatin tietojen mukaan viime vuonna suunnilleen saman suuruisina kuin edellisenä vuonna. Nykyisen taantuman aikana nämä investoinnit ovat vähentyneet ainoastaan vuonna 2015, jolloin ne laskivat useita prosentteja.

Muut investoinnit, jotka ovat valtaosin suurten ja keskisuurten yritysten investointeja, supistuivat viime vuonna noin prosentin. Näiden investointien luisu oli kuitenkin edellisinä vuosina niin jyrkkää, että niiden taso oli viime vuonna useita prosentteja taantumavuoden 2009 alapuolella.

Öljyn ja kaasun tuotantoinvestoinnit lisääntyivät viime vuonna voimakkaasti, ja tämä oli kolmas peräkkäinen kasvuvuosi. Viime vuoden kasvu tuli kuitenkin LNG-kaasuun tehtyjen investointien buumista. Öljynjalostusinvestointien alamäki jatkui hyvin jyrkkänä jo toisen peräkkäisen vuoden, ja myös muun jalostusteollisuuden investoinnit vähenivät edelleen varsin voimakkaasti. Luisuaan jatkoivat myös sähkösektorin ja energian putkikuljetusalan investoinnit.

Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit koneisiin ja laitteisiin pysyivät viime vuonna suunnilleen ennallaan supistuttuaan kahtena edellisenä vuonna. Rakennustoiminta väheni kolmannen peräkkäisen vuoden, nyt yli 4 prosenttia. Etenkin liike- ja teollisuusrakennuksia valmistui vuoden 2015 tapaan paljon aiempaa vähemmän. Myös asuntoja valmistui vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Back top top