Skip to Content
Kamarin uutiset Patrik Saarto
Avoin 1861
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenkokous valitsi uuden hallituksen ja keskusteli kauppakamarin kriisitoiminnasta sekä tulevaisuudesta

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen.

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenkokous valitsi uuden hallituksen ja keskusteli kauppakamarin kriisitoiminnasta sekä tulevaisuudesta

Jäsenyritykset näkevät tiedonvälityksen, neuvonnan ja verkostoitumisen edelleen erittäin tärkeänä.

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin sääntömääräinen jäsenkokous käsitteli ja hyväksyi tänään vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Jäsenkokous valitsi myös kauppakamarin hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ilkka Salonen. Varapuheenjohtajina jatkavat Mona Grannenfelt ja Mikael Pentikäinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Elina Multanen, Markku Simmelvuo, Antti Tikkanen ja Matti Viialainen.

Kauppakamarin hallituksen uusi kokoonpano:

Ilkka Salonen, hallituksen puheenjohtaja
Mona Grannenfelt, varapuheenjohtaja, Grannenfelt Finance Oy
Mikael Pentikäinen, varapuheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry
Esa Hyvärinen, Fortum Oyj
Reijo Kangas, Business Finland Oy
Tapani Kiiski
Pekka Kovanen, Prounicon Oy
Jussi Kuutsa
Elina Multanen, Finnhub ry
Natalia Salonen, Isku Interior Oy
Markku Simmelvuo, Papula Oy
Antti Tikkanen, EKE-Finance Oy
Matti Viialainen, Nestorinranta Oy
Petri Vuorio, Elinkeinoelämän keskusliitto

– Lämpimät onnittelut hallituksen uusille ja hallituksessa jatkaville jäsenille. Kiitämme koko viime toimintakaudella työskennellyttä hallitusta aktiivisesta ja arvokkaasta panoksesta kauppakamarin kehittämiseen, sanoo Suomalais-Venäläisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen.

– Haluan myös omasta puolestani kiittää hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Hallituksen merkittävä rooli on korostunut erityisesti nyt vaikeina aikoina, sanoo Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Kauppakamarin kriisitoiminta

Jäsenkokouksessa keskusteltiin myös kauppakamarin kriisitoiminnasta. Globaali koronapandemia on jatkunut tänä keväänä ja vaikuttanut maailman talouteen. Tämän lisäksi kauppakamarin toimintaedellytykset muuttuivat merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla.

Kauppakamari laati kriisitoimintasuunnitelman ja kävi rahoitusneuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uusien tavoitteiden ja rahoituksen määrittelemiseksi.

Kriisitoimintasuunnitelman mukaisesti Suomalais-Venäläinen kauppakamarin ydintehtävät ovat

  • Tiedon tuottaminen ja infotilaisuudet Venäjän markkinasta, toimintaympäristöstä, lainsäädännöstä ja säädöksistä
  • Yritysneuvonta pakotteista, kaupan esteistä ja niiden vaikutuksista sekä yritysten exit-strategioihin vaikuttavista tekijöistä
  • Markkinatilanteen edellyttämä seuranta, analyysi ja raportointi sekä tiedonkeruu ja -välitys

Helmikuun lopusta lähtien kauppakamari on järjestänyt 35 avointa ja maksutonta tilaisuutta erikseen ja yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Niissä on ollut 10 200 osallistujaa. Päivittyvällä uutisseurannalla on yli 10 000 yksittäistä lukijaa.

– Kuuntelemme edelleen tarkalla korvalla yrityksien tarpeita ja vastaamme niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestämme myös vain jäsenyrityksille suunnattuja klubitilaisuuksia, sanoo Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Tulevaisuus ja vuosi 2023

Kokouksessa käytiin pitkä ja aktiivinen keskustelu Suomalais-Venäläisen kauppakamarin tulevaisuudesta ja toiminnan edellytyksistä. Kauppakamarin toivottiin jatkavan toimintaansa ja tuottavan yritysten tarvitsemia palveluja.

Eräs jäsen totesi puheenvuorossaan, että kauppakamarilla on iso kokoava rooli. Hänen mukaansa se on toimijoiden, toimialojen ja asiantuntijoiden hub-keskus, jolle on varmasti tarvetta myös jatkossa. Jäsenten mukaan kauppakamarin ja jäsenverkoston osaamisen ja asiantuntijuuden säilyttäminen on tärkeää tulevien vuosien kannalta.

Jäsenyritykset näkevät edelleen tiedonvälityksen, neuvonnan ja verkostoitumisen erittäin tärkeinä. Yritykset toivoivat, että viestintää lisätään ja dialogia verkostossa pidetään yllä. Uudelta hallitukselta toivottiin erilaisten skenaarioiden ja laskelmien tekemistä kauppakamarin tulevaisuudesta. Kauppakamarin todettiin elävän ja voivan hyvin niin kauan kuin sillä on jäseniä.

Tutustu myös vuosikirjaan 2021.

Lisätietoja:

Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, puh. +358 400 45 77 43, jaana.rekolainen(at)eastcham.fi

Ilkka Salonen, hallituksen puheenjohtaja, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, puh. +358 50 3373569, ilkka.salonen(at)eastoffice.fi

Keskustelua aiheesta

Back top top