Skip to Content
Yhteiskunta ja politiikka Taneli Dobrowolski
Avoin 5057

EY: Kaksi kolmesta kokee Venäjällä korruptiota liike-elämässä

Konsultointiyhtiö EY:n kahden vuoden välein julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmesta (66 %) venäläisyritysten työntekijästä on sitä mieltä, että maassa esiintyy laajalti korruptiota. Edellisessä tutkimuksessa vastaava luku oli 60 prosenttia.

EY toteutti kyselytutkimuksen 41 valtiossa, joissa se haastatteli yhteensä 4 100 yksityisellä sektorilla työskentelevää henkilöä. Kaikista vastaajista 51 prosenttia kertoi maassaan olevan korruptiota. Luku oli sama kaksi vuotta sitten.

Tutkimuksessa mukana olleista valtioista eniten korruptiota koettiin olevan Ukrainassa (88 %), Kyproksella (82 %), Kreikassa (81 %), Slovakiassa (81 %) ja Kroatiassa (79 %). Venäjän sijoitus EY:n korruptiovertailussa oli 16. Edelliseen tutkimukseen verrattuna sijoitus laski kahdella pykälällä.

Yritysten työntekijöiden kokemus korruptiosta lisääntyi eniten Kreikassa, jonka sijoitus heikkeni kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna peräti yhdeksällä pykälällä.

Kyselytutkimuksen mukaan vähiten korruptiota koettiin olevan Tanskassa (6 %), Norjassa (10 %), Suomessa (16 %), Sveitsissä (18 %) ja Ruotsissa (18 %). Suomen sijoitus koheni kolmella pykälällä.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari selvittää suomalaisyritysten Venäjä-toiminnoissaan kohtaamia ongelmia kahdesti vuodessa toteutettavassa barometri-kyselyssään. Viime syksynä toteutetussa kyselyssä suomalaisyritykset listasivat suurimmiksi ongelmikseen ruplan kurssivaihtelun, poliittisen tilanteen luomat riskit ja Venäjän talouden epävakaisuuden. Kevään 2017 barometrikyselyn tulokset julkaistaan 25. huhtikuuta.

Lähde: EY EMEIA Fraud Survey 2017

Back top top