Skip to Content
Kamarin uutiset Satu Niemelä
Avoin 2138
Kauppakamari uudistui, mikä muuttuu?

Kauppakamari uudistui, mikä muuttuu?

Suomalais-Venäläinen kauppakamari on nyt EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry.

Olemme siis edelleen kauppakamari ja työmme jatkuu suomalaisten yritysten tukena nyt myös uusilla markkinoilla. Nämä markkina-alueet sijaitsevat Keski-Aasiassa, Etelä-Kaukasiassa ja itäisessä Euroopassa. Jatkamme edelleen myös Venäjä-seurantaa. Muutoksista päätti tänään 28.9.2022 jäsenten ylimääräinen kokous.

Muutosten myötä myös uutisseurantamme laajenee: uutisdeskimme haravoi uutisia uusilta markkinoilta, joten jatkossa löydät tutusta Uutishuoneestamme uutisia liiketoimintaympäristöistä ja markkinamahdollisuuksista laajemmin. Luvassa on uutisten lisäksi artikkeleita, haastatteluja ja markkinatietoa.

Muutokset ja uudistukset herättävät aina kysymyksiä. Kokosimme 8 kohdan Q & A:n. Toivottavasti löydät niistä vastaukset sinua askarruttaviin kysymyksiin.

1. Miksi kauppakamari laajentaa markkina-aluettaan?

Kauppakamarin ja suomalaisten yritysten toimintaedellytykset muuttuivat merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Tämän päivän arvion mukaan 70 prosenttia Venäjällä toimivista suomalaisyrityksistä on poistunut tai poistumassa maasta. Vuoden 2022 loppuun mennessä Suomen viennin Venäjälle arvioidaan supistuvan 60 – 70 prosenttia. Yritykset tarvitsevat uusia luontevia suuntia kasvulle muuttuneessa tilanteessa.

2. Mihin kauppakamarin toiminta laajentuu ja miksi?

Kauppakamarin markkina-alue laajentuu Keski-Aasiaan, Etelä-Kaukasiaan ja itäiseen Eurooppaan. Keskitymme niihin maihin, joihin yritysten kiinnostus ja tuen tarve kohdistuu. Kauppakamarin uusilla markkinoilla toimii jo kymmeniä suomalaisia yrityksiä. Suunta on luonteva jatkumo kauppakamarin aiemmalle toiminalle. Jäsenet ovat toivoneet uudistusta ja laajentumista. Teimme jäsenillemme kyselyn, jonka tulosten perusteella 82 prosenttia vastaajista toivoi, että kauppakamari laajentaa markkina-aluettaan.

3. Toimiiko kauppakamari jatkossa vielä Venäjällä?

Kyllä. Kauppakamari jatkaa yritysten tukemista, Venäjä-seurantaa, pakoteneuvontaa ja tiedonvälitystä Venäjän liiketoimintaympäristöstä.

4. Kauppakamarin nimi on nyt EastCham Finland. Miksi nimi muutettiin?

Kauppakamari päivitti nimensä kuvaamaan laajentunutta markkina-aluettaan.

5. Onko kauppakamarilla osaamista Keski-Aasian, Etelä-Kaukasian ja itäisen Euroopan markkinoista?

Kauppakamarilla on valmiit resurssit ja palvelut, jotka on helppo muokata uusien markkinoiden ja suomalaisten yritysten käyttöön. Asiantuntijamme kartoittavat alueita ja tekevät niille fact finding -matkoja. Toimintamme on aina perustunut verkostoille ja laajennamme verkostoamme uusilla markkinoilla akviivisesti. Kutsumme myös jäsenyrityksiämme jakamaan osaamistaan muille.

6. Muuttuvatko kauppakamarin palvelut?

Kauppakamarin palvelut säilyvät ja niitä kehitetään koko ajan. Jäsenyrityksille palvelutarjonnasta löytyy uutiset ja tieto, klubit, verkkokoulutukset ja edunvalvonta. Lisäksi jäsenet saavat 25 %:n edun Team Finland -vierailuista.

7. Miten muutos näkyy kauppakamarin toiminnassa?

Kauppakamari seuraa uusien markkinoiden kehitystä ja kertoo suomalaisyrityksille avautuvista liiketoimintamahdollisuuksista. Yhteistyössä Team Finland -kumppaneiden kanssa järjestämme yrityksille avoimia tietoiskuja, jäsenten klubitapaamisia ja mahdollisuuksia tutustua markkinoihin.

8. Mitä yritykset hyötyvät uudistuksesta?

Yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Useat yritykset etsivätkin nyt korvaavia markkinoita. Kauppakamarin asiantuntijat ja entisestään laajemmat verkostot ovat yritysten käytössä.

Jos sinulle herää kysymyksiä, olethan yhteydessä.

Satu Niemelä
viestintä- ja markkinointijohtaja
satu.niemela@eastcham.fi

Lue lisää:

Suomalais-Venäläinen kauppakamari on nyt EastCham Finland

Kriisi aloitti uudistuksen ja siitä syntyi EastCham Finland

Keskustelua aiheesta

Back top top