Kysely: Yli 86 prosenttia venäläisyrityksistä kertoo pakotteiden vaikuttaneen niiden toimintaan

Enemmistö yrityksistä vaatii hallitukselta perustavanlaatuisia taloudellisia uudistuksia.