Skip to Content
Yhteiskunta ja politiikka Patrik Saarto
Avoin 426
Lakiesitystä ulkoisesta hallinnasta pallotellaan vielä valiokunnissa - RSPP:ltä laaja kritiikki

Venäjän valtionduuma. Kuvituskuva.

Lakiesitystä ulkoisesta hallinnasta pallotellaan vielä valiokunnissa - RSPP:ltä laaja kritiikki

RSPP näkee lakiesityksessä väärinkäytösten riskejä.

Lakiesitys Venäjän jättävien ulkomaisten yritysten ottamisesta ulkoiseen hallintaan ei ole vielä edennyt duuman ensimmäiseen käsittelyyn, kertoo RBK. Esitystä käsitellään ja muokataan vielä erinäisissä valiokunnissa. Esitys on lisäksi saanut laajaa kritiikkiä Venäjän teollisuudenharjoittajien ja yrittäjien liitolta RSPP:ltä.

Vedomostin mukaan esitys sai kannatusta hallituksen lainsäädäntövaliokunnassa, joka kannatti myös Yhtenäisen Venäjän ehdotusta lain laajentamisesta energia- ja puolustussektorin yrityksiin. Hallitus suosittelee kyseistä laajennusta lakiesitykseen.

Lakiesitys koskee yrityksiä, joissa on vähintään 25 prosentin omistusosuus niin sanotuissa ”epäystävällisissä maissa”. Lain laajeneminen energiasektorille toisi Vedomostin mukaan sen kohteeksi Fortumin, Uniperin ja italialaisen Enelin. Ulkopuolelle jäisivät brittiläisen BP:n noin viidenneksen osuus Rosneftista, ranskalaisen Totalin noin viidenneksen osuus Novatekista sekä monia yhteisyrityksiä omistusosuuksista riippuen.

RSPP:ltä useita korjausehdotuksia

Venäjän teollisuudenharjoittajien ja yrittäjien liitto RSPP näkee lakiesityksessä runsaasti riskejä. Liitto on lähettänyt useita korjausehdotuksia sisältävän kirjeen talouskehitysministeri Maksim Rešetnikoville.

RBK:n mukaan RSPP ehdottaa seuraavia muutoksia lakiesitykseen:

  • Ulkoiselle hallinnalle ei pidä antaa pääsyä yrityksen ja sen kumppaneiden tietoihin. Tällä hetkellä lakiesitys antaa rajattomat oikeudet, mikä lisää luottamuksellisten tietojen vuodon ja väärinkäytösten riskiä.
  • Ulkoisella hallinnalla ei voi olla oikeutta käydä kauppaa yrityksen osakkeilla. Jos ulkoisen hallinnan edustajat voivat toimia sekä myyjänä että ostajana, voi seurata intressiristiriitoja ja väärinkäytöksiä.
  • Ulkoisella hallinnalla tulee olla täysi vastuu tekemisestään. Tällä hetkellä lakialoite rajaa vastuun vain tahalliseen lakien rikkomiseen tai törkeään varomattomuuteen ja velvoittaa vain ”rehelliseen ja järkevään toimintaan organisaation, velkojien työntekijöiden ja yhteiskunnan intressien mukaisesti”.
  • Luetteloa tavaroista, joita valmistavia yrityksiä laki tulisi koskemaan, tulisi selventää konkreettisemmaksi. RSPP:n mukaan yritysten täytyy tietää, kuinka todennäköistä lain kohteeksi joutuminen on.
  • Ulkomaisen omistuksen raja tulisi nostaa 25 prosentista yli 50 prosenttiin. RSPP:n mukaan yhtiöt alle 50 prosentin ulkomaisella omistuksella eivät todennäköisesti tee päätöstä lopettaa liiketoimintaa Venäjällä.
  • Lakiesityksestä tulee poistaa poikkeuspykälä, joka sallii lain soveltamisen yritykseen hallituksen komission päätöksellä tilanteessa, jossa yritys ei ole Venäjän talouden kannalta merkittävä. RSPP:n mukaan poikkeuspykälä mahdollistaa lain käytön mitä tahansa yritystä vastaan, vaikka sen päätös liiketoiminnan lopettamisesta perustuisi muihin syihin kuin sodan seurauksiin. Pykälä heikentäisi omaisuuden suojaa ja liiketoimintailmapiiriä Venäjällä.

Lakiesityksen käsittely alkanee pian

Yhtenäinen Venäjä -puolue vei lakiesityksen Venäjältä lähtevien yritysten ottamisesta ulkoiseen hallintaan duuman käsittelyyn 12.4. Lain käsittelyn on määrä alkaa duumassa vielä toukokuun aikana.

Lakiesityksen tämänhetkisen version mukaan laki koskee yrityksiä, joista vähintään 25 prosenttia on ”epäystävällisestä maasta” tulevan tahon omistuksessa. Lisäksi yrityksen täytyy olla Venäjän talouden vakauden ja venäläisten kuluttajien kannalta merkittävässä asemassa.

Lailla pyritään säilyttämään Venäjältä vetäytyvien ulkomaisten yritysten tuotanto ja työpaikat.

Lue lisää lakiesityksen yksityiskohdista:

Laki Venäjän jättävien yritysten ottamisesta ulkoiseen hallintaan eteni duumaan

Keskustelua aiheesta

Back top top