Lakiesitystä ulkoisesta hallinnasta pallotellaan vielä valiokunnissa – RSPP:ltä laaja kritiikki

RSPP näkee lakiesityksessä väärinkäytösten riskejä.