Lehtitiedot: Venäjällä harkitaan toistaiseksi voimassa olevan oleskeluluvan myöntämistä HQS-työluvallisille

Venäjä pyrkii helpottamaan asiantuntijoiden jäämistä maahan.