Skip to Content
Kamarin uutiset Patrik Saarto
Avoin 1764
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin syyskokouksessa hyväksytyt uudet säännöt vahvistavat jäsenten palveluja ja etuja

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin syyskokouksessa hyväksytyt uudet säännöt vahvistavat jäsenten palveluja ja etuja

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin syyskokous on 26.11.2020 hyväksynyt Kauppakamarin hallituksen esityksen sääntömuutoksista, jotka on tehty uudistetun strategian, jäsenyritysten haastattelujen ja palvelukehitysprojektin pohjalta.

Keskeisin uudistus koskee jäsenmaksun perustetta, joka pohjautuu jatkossa yrityksen liikevaihtoon. Uudistus tuo myös kaikille jäsenyrityksille yhdenmukaiset jäsenpalvelut ja -edut. Toinen merkittävä uudistus on konsernijäsenyys, jolla emoyhtiö voi yhdellä maksulla ottaa kaikki tytäryrityksensä jäseniksi ja siten koko konserni pääsee nauttimaan Suomalais-Venäläisen kauppakamarin palveluista ja eduista yhdellä maksulla.

Uusissa säännöissä on otettu huomioon jäsenten toiveet ja selkeytetty jäsenyyttä sekä sillä saatavia palveluja ja etuja. Syyskokouksessa hyväksytyt päivitetyt säännöt tulevat voimaan heti. Uusitut jäsenpalvelut ja -edut tulevat käyttöön vuodenvaihteessa.

Liikevaihto maksuperusteeksi

Jäsenmaksuperusteet muuttuivat. Kaupallista toimintaa harjoittavilla yrityksillä maksun perustana ei enää ole oma pääoma vaan liikevaihto. Ei-kaupallisilla yhteisöillä ja toiminimillä on kiinteä jäsenmaksu. Toiminimet pääsevät nyt ensimmäistä kertaa jäseniksi.

Liittymisvuonna jäsenmaksu porrastetaan vuosineljänneksittäin sen ajankohdan mukaan, milloin jäsen tulee mukaan kauppakamarin toimintaan. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksu on 75 prosenttia, toisella 50 prosenttia ja kolmannella 25 prosenttia jäsenmaksusta. Viimeisellä neljänneksellä laskutetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu. Jos yritys haluaa jostain syystä erota Kauppakamarin jäsenyydestä, tulee se jatkossa tehdä syyskuun loppuun mennessä. Uudistusten mukaan kahden sääntömääräisen jäsenkokouksen sijaan Suomalais-Venäläinen kauppakamari järjestää jatkossa yhden kokouksen keväällä, johon tarjotaan etäosallistumismahdollisuus.

Koko konserni yhdellä jäsenyydellä

Yksi suurimmista muutoksista on mahdollisuus konsernijäsenyyteen. Emoyhtiö voi liittää omaan jäsenyyteensä suomalaisia ja venäläisiä tytäryhtiöitä tarpeen mukaan, mikä tuo jäsenpalvelut entistä useampien käyttäjien ulottuville.

Jäsenmaksu määräytyy silloin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon mukaan. Tytär- ja emoyhtiöt voivat edelleen liittyä jäseniksi myös ilman konsernijäsenyyttä.

Laajennetut palvelut kaikille jäsenille

Vuodenvaihteessa voimaan tulevat uudistetut jäsenpalvelut ja -edut, jotka ovat samat kaikille jäsenille.

Palvelut ja edut

Jäsenpalvelut:

Tietopalveluiden, klubien ja edunvalvonnan lisäksi jäsenten palvelupaketissa on nyt myös maksuttomat verkkokoulutukset.

  • Tietopalvelut tuottavat jäsenille laajasti uutisia ja tietoa Suomen ja Venäjän liiketoimintaympäristöistä ja niiden muutoksista. Tulevaisuudessa jäsenten ekstranetissä on entistä enemmän kaupankäynnille olennaista tietoa.
  • Klubit ovat jäsenten verkostoitumistilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia Suomen ja Venäjän välisen kaupan teemoja.
  • Edunvalvonta antaa jäsenille mahdollisuuden viestiä Suomen ja Venäjän julkisille hallinnoille liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä ja päästä vaikuttamaan talous- ja kauppapoliittisten asioiden käsittelyyn.
  • Verkkokoulutukset ovat napakoita yhden teeman ympärille koottuja informatiivisia tietopaketteja, joissa käsitellään erilaisia yritystoimintaan vaikuttavia lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksia. Kouluttajina toimivat Suomen ja Venäjän parhaat alan asiantuntijat.

Jäsenet saavat etuna 25 prosentin alennuksen maksullisista palveluistamme: Asiantuntijapäivistä, Team Finland -vierailuista ja Tilaustapahtumista.

  • Noin neljä kertaa vuodessa järjestettävät Asiantuntijapäivät ovat temaattisia laajempia koulutuspäiviä esimerkiksi tullauksesta, veroista, riskeistä tai kaupan esteistä.
  • Team Finland -vierailut ovat vienninedistämismatkoja parhaita liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille tarjoaville Venäjän alueille.
  • Suomalais-Venäläinen kauppakamari tuottaa tilaustapahtumia asiakkaan toiveen mukaan Suomessa ja Venäjällä.

Jos sinulle herää kysymyksiä, niin ole meihin yhteydessä: jasenpalvelut@eastcham.fi. Autamme mielellämme.

Jaana Rekolainen 

toimitusjohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari
+358 400 45 77 43
jaana.rekolainen@eastcham.fi

Keskustelua aiheesta

Back top top