Väestön ikääntyminen kaventaa Venäjän talouskasvua 1-1,5 prosenttia vuodessa

Venäjän työikäinen väestö voi supistua vuosikymmenen kuluessa miljoonilla henkilöillä.