Skip to Content
Laki ja tulli Taneli Dobrowolski
Avoin 3961

Valmistatko rauta- tai teräsputkien osia tai tuotko niitä Venäjältä tai Turkista?

Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, venäläisten ja turkkilaisten rauta- ja teräsputkien liitos- ja muiden osien polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 30.1.2018, Suomen Tulli tiedottaa.

Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-koodit 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 ja 7307 99 80 98).

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön komissiolle, jotta komissio aloittaa tutkimisen, pitäisikö näistä tuotteista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ilmoitus on EU:n virallisen lehden numerossa C 146, 11.5.2017. Ilmoituksessa on komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Back top top