Skip to Content
Laki ja tulli Taneli Dobrowolski
Avoin 2512

Venäjän henkilötietolain rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia korotetaan

Laki tulee voimaan heinäkuussa 2017.

Venäjän duuma on hyväksynyt kolmannessa ja lopullisessa käsittelyssään lakimuutoksen, jonka mukaan henkilötietolain rikkomisesta aiheutuvien seuraamussakkojen määrää korotetaan. Laki tulee voimaan heinäkuussa 2017.

Lain mukaan seuraamusvastuu henkilötietolain prosessoinnissa syntyy muun muassa seuraavissa tapauksissa: lakiin perustumattomat toimenpiteet, toiminta ilman rekisteröidyn henkilön suostumusta, henkilön suostumuksen ylittävät toimet, sekä tapaukset, joissa henkilötietojen käsittely ei ole kyseiseen tarkoitukseen laissa sallittua.

Seuraamusmaksu henkilötietolain rikkomisesta näissä tapauksissa on yritykselle 15 000 – 20 000 ruplaa ja työntekijälle 5 000 – 20 000 ruplaa.

Lainmuutoksessa mainitaan erikseen myös henkilörekisterin pitäjät (”operaattorit”), jotka joutuvat vastuuseen henkilötietolakiin liittyvien velvollisuuksiensa laiminlyömisestä asemansa perusteella muun muassa seuraavissa tapauksissa: laiminlyönti henkilörekisterin suojaamiseksi laittomilta vierailuilta, sekä laiminlyönti, joka antaa tietoja rekisteristä siellä olevalle, ja hankaloittaa rekisterissä olevan laissa mainitun kaltaisen tiedon poistamisen rekisterissä siellä olevan tai viranomaisen toimesta.

Seuraamus rekisterinpitäjänä olevalle yhtiölle on tällaisissa tapauksissa 15 000 – 75 000 ruplaa ja työntekijälle 5 000 – 20 000 ruplaa.

Aiemmin tietyssä yhdessä tapauksessa tapahtuneita kaikkia henkilötietolakia vastaan tehtyjä loukkauksia pidettiin yhtenä hallinnollisena rikkomuksena, joissa maksimiseuraamus yritykselle oli 10 000 ruplaa ja yrityksen työntekijälle 1 000 ruplaa.  Nyt tilanne on muuttunut siten, että samassa jutussa voidaan syyllistyä useisiin eri tavoin toteutettuihin henkilötietolain rikkomuksiin, joista kustakin voidaan määrätä erilliset seuraamusmaksut.

Back top top