Skip to Content

Venäjän-kaupan momentum on nyt – haastattelussa SVKK:n toimitusjohtaja Jaana Rekolainen

Työtä Venäjän-kaupan parissa on mukava tehdä nyt, kun kauppa kasvaa taas, sanoo SVKK:n toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Venlan haastattelussa. Rekolainen toivoo, että suomalaisyritykset käyttävät momentumin hyödyksi.

Suomen vienti Venäjälle kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla viidenneksen edellisvuodesta. Kasvu näkyy myös Suomalais-Venäläisen kauppakamarin arjessa. Uudet yritykset kiinnostuvat Venäjästä ja tulevat tilaisuuksiin hankkimaan tietoa. Yritykset järjestävät myös omia Venäjä-aiheisia tapahtumia, joihin kauppakamarilta pyydetään puhujia.

— Tuntuu, että tämä syksy on ollut erityisen aktiivinen, Rekolainen kertoo.

Venäjän-kaupan trendinä on nyt tuotannon lokalisoiminen. Paikalliseen tuotantoon ajavat osin Venäjän protektionistiset toimet, osin markkinat. Venäjä suosii kotimaista tuotantoa ja antaa sille esimerkiksi julkisissa hankinnoissa suoraan 15 prosentin kilpailuedun. Toisaalta tuotanto on Venäjällä edullisempaa ja lähempänä asiakasta. Päivän sana onkin yhdistää suomalainen brändi ja ”made in Russia”. Vielä pidemmälle viety ajatus on, että valmistetaan Venäjällä ja viedään sieltä käsin lähimarkkinoille.

Päivän sana onkin yhdistää suomalainen brändi ja ”made in Russia”.

Mukaan on lähtenyt aivan uusia toimialoja. Venäjälle viedään nyt digipalveluja, digitaalisia alustoja ja muita innovatiivisia tuotteita.

— Se ei ole enää ihan pelkästään sitä investointihyödykkeiden, koneiden ja laitteiden vientiä, vaikka se onkin tietenkin se pääasiallinen vientituote vielä tällä hetkellä, Rekolainen valottaa.

Viime vuosien taantuma Venäjän taloudessa ja kaupassa sai suomalaiset ottamaan takapakkiakin. Rekolaisen mukaan suomalaisten yritysten toimintakenttä supistui ja on keskittynyt nyt Pietariin, Moskovan talousalueelle ja joihinkin miljoonakaupunkeihin, kuten Kazaniin ja Jekaterinburgiin.

Jäsentyössä seurattava yritysten tarpeita

Lokalisoitumisen trendi näkyy myös SVKK:n toiminnassa. Kauppakamarin lokalisaatioklubi on kokoontunut nyt kahdesti, viimeksi keskusteltiin toimitilojen etsimisestä. Esille tulevat asiat ovat konkreettisia ja jaetut kokemukset arvokkaita.

— Aina se tarve syntyy siitä, mitä yritykset tekevät ja millaisiin asioihin he törmäävät toimiessaan, Rekolainen kuvailee.

Venäjällä suosiota on kerännyt SVKK:n juridinen klubi. Siellä esimerkiksi suomalaisten tytäryritysten juristit ovat saaneet vaihtaa ajatuksia ja ratkaisuja ajankohtaisista juridisista kysymyksistä. Rekolaisen mukaan teemaklubit ovat tärkeitä etenkin Venäjän puolella, sillä juuri siellä paikallinen toiminta kohtaa venäläisen toimintaympäristön ja lainsäädännön päivittäin. Jäsentyöskentelyssä onkin hänestä koko ajan seurattava, missä yritysten tarpeet ovat.

Esille tulevat asiat ovat konkreettisia ja jaetut kokemukset arvokkaita.

— Voi olla, että jäsentyössä tulee yhä enemmän korostumaan Venäjällä toimiminen. Tällä hetkellähän meidän yritysneuvontatyössä painopiste on jo nyt Venäjän puolella, koska siellähän ne asiat tapahtuvat, siellä se markkina on ja sinne meidän täytyy suomalaisia yrityksiä neuvoa, Rekolainen pohtii.

SVKK:n jäsenrakenne on pk-yrityspainotteinen ja elää Venäjän-kaupan suhdanteiden mukaan. Mukana on paljon toimijoita, jotka eivät ole välttämättä kansainvälistyneet juuri muualle.

— Se on piirre, joka on poikkeuksellistakin moneen muuhun vientimarkkinaan verrattuna, Rekolainen sanoo.

Venäjän-kaupan sukupolvi nuorentuu ja uusien toimijoiden tavoittaminen on tärkeää. SVKK:n on Rekolaisen mukaan pysyttävä mukana siinä, missä kanavissa uusi sukupolvi liikkuu, mitä kieltä he puhuvat ja millaista toimintaa toivovat.

— Ehkä jäseniltä me kaipaamme sitä, että he olisivat proaktiivisia meidän suuntaamme ja kertoisivat, mitä uutta halutaan ja missä kanavissa meidän pitäisi näkyä ja olla tavoitettavissa. Se on meille tietenkin todella arvokasta tietoa jatkoa ajatellen, Rekolainen toivoo.

Maltilla markkinoille, meteliä markkinointiin

Venäjälle lähteville pk-yrityksille Rekolainen suosittelee malttia tehdä valmistelutyöt huolella. Virheet tulevat halvemmaksi Suomessa, yrityksen ja erehdyksen kautta on kallein tapa opiskella Venäjän-kauppaa.

— Vaikka näyttää, että se ensimmäinen sopimus olisi tulossa kovinkin nopeasti, niin kannattaa kuitenkin käyttää aikaa sopimuskumppanin taustojen tarkistamiseen ja sopimuksen huolella laatimiseen. Joskus, jos se ensimmäinen sopimus näyttää kovin houkuttelevalta, niin ei malteta valmistautua riittävän hyvin, Rekolainen varoittaa.

Yrityksen kannattaa myös olla varautunut siihen, että mitä vain voi tulla vastaan, eikä kaikki ole yrityksen omissa käsissä. On vaikkapa poliittisia riskejä, jotka saattavat realisoitua esimerkiksi tuontia rajoittavien toimien muodossa.

”Joskus, jos se ensimmäinen sopimus näyttää kovin houkuttelevalta, niin ei malteta valmistautua riittävän hyvin.”

Rekolainen suosittelee myös etenemistä yksi markkina kerrallaan. On parasta fokusoitua muutamaan alueeseen, vaikka Suomi onkin lähtökohtaisesti hyvä brändi koko Venäjällä. Suomi-tietoisuus saattaa olla hyvinkin pistemäistä yllättävistäkin syistä johtuen.

— Sellainen hauska piirre on, että yksittäisillä paikkakunnilla, joissa on esimerkiksi ollut suomalaisia jääkiekkoilijoita suomalaisuudesta on saattanut yhtäkkiä tulla tosi kova juttu, Rekolainen naurahtaa.

Markkinoinnissa taas kannattaa olla rohkea. Venäjänkieliset verkkosivut, hyvä näkyvyys netissä ja oman tuotteen paremmuudesta viestiminen ovat avaintekijöitä. Vaatimattomuus ei Rekolaisen mukaan Venäjän markkinoilla kaunista eikä kiinnosta.

— Se on ehkä alue, jossa joskus suomalaisilla voisi olla opittavaa, että uskaltaa kehua retostaa omaa tuotetta, Rekolainen sanoo.

Toisaalta somessa liika mainostus voi ärsyttää. Somessa tärkeämpää on se, mitä kuluttajat tuotteista keskustelevat, suositellaanko omaa tuotetta vai ei.

Käytetään momentum hyödyksi

Talouskasvussa kylpevän Venäjän investoinnit ovat vielä infrastruktuuripainotteisia, mutta tuotannollisiakin investointeja alkaa syntyä. Rekolaisen mukaan nyt ei pidä ainakaan menettää markkinaosuuksia kilpailijamaille.

— Nyt kun on tavallaan momentum tälle kaupan kasvulle, niin käytetään se hyödyksi, Rekolainen rohkaisee.

Uudet yrittäjät suhtautuvat hänen ilokseen Venäjän-markkinoihin neutraalisti ja markkinalähtöisesti – mennään, kun kerran on kysyntää ja asiakkaita. Venäjän kielen taitoon Rekolainen suosittelee panostamaan. Tuki idänkauppaan löytyy aina SVKK:lta.

— Kaiken sen, mitä Venäjän kaupan aloittamiseen tai kehittämiseen tarvitsee, löytää meiltä. Meidän kautta pääsee eteenpäin, me ohjaamme eteenpäin muiden palveluntarjoajien piiriin. Ihan ykkösasia on olla meidän verkostoissamme mukana, Rekolainen päättää.

 

Haastattelu on julkaistu Venlan numerossa 3/2017.

Back top top