Skip to Content
Teema

Huolestuttaako pakoteuhka? Näin varaudut uusiin talouspakotteisiin

Uusiin talouspakotteisiin Venäjän-kaupassa on syytä varautua huolellisesti.

Teksti Patrik Saarto

Kansainvälisen tilanteen kiristyminen Ukrainan kriisin ympärillä voi uuden eskalaation myötä johtaa uusiin talouspakotteisiin EU:n, Yhdysvaltain ja Venäjän välillä. Vaikka yritykset ovat jo pitkälti tottuneet toimimaan pakoteympäristössä, on syytä tehdä jälleen uusi arvio siitä, mihin ja miten liiketoiminnassa tulee varautua.

Juoksevassa liiketoiminnassa tärkeintä on tuntea kumppanit ja oma tuote tarkkaan, jottei päädy käymään kauppaa pakotelistatun yrityksen tai henkilön kanssa tai tuotteella, joka on vientikiellossa. Uusiin pakotteisiin varautumisen osalta periaatteena on ensin pohtia, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua ja sitten etsiä keinot vähentää havaittuja riskejä, neuvoo Solid Plan Consultingin toimitusjohtaja Aleksi Pursiainen Suomalais-Venäläisen kauppakamarin koulutuksessa.

– Mitkä ovat ne sellaiset kriittiset pisteet meidän Venäjän-liiketoimintaamme liittyen, joihin nimenomaisesti kohdistuessaan jokin pakote voi tehdä meidän elämästämme maksimaalisen vaikeaa? Pursiainen havainnollistaa.

Periaatteena on ensin pohtia, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua ja sitten etsiä keinot vähentää havaittuja riskejä.

Kriittiset pisteet kätkeytyvät koko tuotanto- ja toimitusketjuun aina rahoitusta myöten. Mitä jos keskeiseen raaka-ainetoimittajaamme kohdistuu pakotteita? Mitä jos tuotteidemme tai käyttämiemme komponenttien vientiä Venäjälle rajoitetaan? Mitä jos avainasiakkaamme tai avainjakelijamme Venäjällä joutuu pakotelistatuksi? Voivatko finanssisektorin pakotteet lukita rahamme Venäjälle? Kuinka riippuvaisia olemme yhdysvaltalaisista varaosista, komponenteista tai ohjelmistoista?

Kun kriittiset ja riskialttiit pisteet on tunnistettu, ryhdytään pohtimaan niille vaihtoehtoisia toteutustapoja ja luomaan varasuunnitelmia. Kartoitetaan vaihtoehtoisia palveluntarjoajia, kasvatetaan tärkeimpien raaka-aineiden varastotasoja ja mahdollisuuksien mukaan vähennetään velkoja siltä varalta, että asiakkaan maksuyhteydet katkeavat.

Kun kriittiset pisteet on tunnistettu, ryhdytään luomaan varasuunnitelmia.

– Toinen juttu on pitää kiinni perusasioista, eli huolehtia siitä, että yrityksellänne on riittävät complience-menettelyt ja osaatte noudattaa sääntöjä, kun ne voimaan tulevat. Ettei käy niin, että kontrollien puutteen vuoksi tulette jatkamaan jonkin aikaa toimintaa, joka ei olisi ollut sallittua, ennen kuin se huomataan, Pursiainen ohjeistaa.

Erityisen tärkeää tässä on pakotelistojen ajantasainen valvonta. Mitä automatisoidumpaa ja laadukkaampaa valvonta on, sitä pienempi on riski tehdä virheitä. Henkilökuntaa on syytä kouluttaa sekä tuntea omien tuotteiden tullinimikkeet ja mahdolliset kaksikäyttötuotteet, eli tuotteet joilla on myös sotilaallisia sovellutuksia. Myynnille on hyvä tehdä tarkistuslistoja ja asiakkailta kysyä, mihin loppukäyttöön tuotteet ovat menossa. Perillä on pysyttävä, vaikka välissä olisi jälleenmyyjien ja jakelijoiden verkostot.

Erityisen tärkeää on pakotelistojen ajantasainen valvonta.

Pakoteviidakko voi tuntua läpipääsemättömältä, mutta kun kartta on kunnossa ja vaihtoehtoiset reitit tutkittuna, on matkaa varmempi jatkaa.

Mitä mahdollisista pakotteista tiedetään nyt?

Venäjää vastaan asetetaan varmasti ankaria uusia talouspakotteita siinä tilanteessa, että Venäjä päättää hyökätä Ukrainaan. EU ei ole vielä mahdollisia toimia kuvaillut, mutta New York Timesin mukaan Yhdysvaltain pakotteet saattaisivat koskea Venäjän finanssisektoria, ilmailu- ja avaruusteknologiaa, aseteollisuutta ja muita kehittyneitä teknologioita. Myös ajatus suurten venäläispankkien sulkemisesta SWIFT-järjestelmästä on edelleen esillä, joskin sillä olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia myös muille kuin Venäjälle.

Yhdysvaltain senaatissa parhaillaan esillä oleva demokraattivetoinen ehdotus pakotekokonaisuudeksi kohdistaisi rajoituksia Venäjän kaivosteollisuuden yhteisöihin ja henkilöihin, Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeeseen, pankkeihin, Venäjän valtion velkakirjamarkkinoihin Yhdysvalloissa sekä Venäjän johtohenkilöihin presidenttiä myöten.

Venäjän mahdollisia vastapakotteita ei ole juuri arvioitu. Pursiaisen mukaan Venäjä on toistaiseksi välttänyt käyttämästä samanlaisia taloudellisia pakotelistoja kuin EU ja Yhdysvallat, eikä esimerkiksi Yhdysvaltojen SDN-listauksen kaltaista luetteloa yrityksistä, joiden kanssa liiketoiminta on kiellettyä, välttämättä ole tulossa jatkossakaan. Sen sijaan Venäjä voisi etsiä sellaisia rajoituksia, jotka ehkä lietsoisivat erimielisyyksiä EU-jäsenvaltioiden tai EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Toistaiseksi kaikki on vain spekulaation asteella.

Lisää aiheesta Kauppalehdessä:


Solid Plan Consultingin toimitusjohtaja Aleksi Pursiainen esiintyi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin talouspakotteita koskevassa koulutuksessa 20.1.2022. Pursiaiselta on ilmestynyt vuonna 2021 talouspakotteita koskeva teos Kansainväliset pakotteet ja vientivalvonta.

Tutustu tuleviin koulutuksiin:

Back top top