Skip to Content

Jäsenmaksut

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenmaksun suuruus määräytyy organisaation tyypin ja sen koon perusteella. 

Suomalaiset jäsenet

I Kaupallista toimintaa harjoittavat yhteisöt

 • Osakeyhtiöt
 • Kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat ja muut yritysmuodot
 • Muut yhteisöt ja liitot, jotka harjoittavat tai voivat harjoittaa kaupallista ja/tai teollisuustoimintaa (sääntöjensä mukaan) (esim. liikelaitoskuntayhtymä, koska on kuntalain 80§:n mukaan oikeuskelpoinen yhteisö)
 • Koulut ja oppilaitokset (Oy-muotoiset jotka voivat tehdä voittoa toiminnallaan)
 • Kunnalliset ja valtion liikelaitokset
 • Pankit, rahoituslaitokset ja vakuutusyhtiöt
Oma pääoma yhteensä
Jäsenmaksu
8.500,00 € asti
275 €
yli 8.500,00 €
500 €
yli 85.000,00 €
700 €
yli 850.000,00 €
1200 €
yli 8.500.000,00 €
1700 €
yli 100.000.000 €
2400 €

II Ei-kaupalliset yhteisöt

Jäsenmaksu: 275 euroa / kalenterivuosi

 • Kunnat
 • Muut aatteelliset yhteisöt ja liitot, jotka eivät harjoita kaupallista ja/tai teollisuustoimintaa (sääntöjensä mukaan)
 • Koulut ja oppilaitokset (säätiömuotoiset)
 • ELY-keskukset
 • Kauppakamarit

 


Jäsenmaksut on vahvistettu SVKK:n jäsenten syyskokouksessa 2019. Saadakseen SVKK:n jäsenedut konserniin kuuluvien itsenäisten juridisten yksiköiden tulee olla erillisinä jäseninä.

Tervetuloa jäseneksi:

Back top top