Skip to Content

Ukraina

EastCham valmistautuu Ukrainan uudelleenrakentamiseen yhdessä yritysten kanssa. Valmistautumisessa tunnistetaan Ukrainan uudelleenrakennustarpeet ja suomalainen tarjoama. Tavoitteena on avoin ja läpinäkyvä yhteistyö sekä ajantasaisen tilannekuvan muodostaminen.

Varsinainen uudelleenrakentaminen pääsee alkamaan sodan päätyttyä, mutta Ukrainassa on valtava tarve infrastruktuurin korjaamiselle myös sodan aikana. Suomesta on tarjottu Ukrainalle hätäaputyötä ja lahjoituksia.

Ukrainan kansainvälinen uudelleenrakentamissuunnitelma

Ukrainan uudelleenrakentaminen pohjautuu heinäkuussa 2022 julkaistuun uudelleenrakentamissuunitelmaan. Suunnitelman pohjalta on koostettu myös kompakti Recovery-sivusto.

Uudelleenrakentamisen läpinäkyvää seurantaa varten Ukrainassa pilotoidaan parhaillaan DREAM-nimistä alustaa, jonka on määrä kertoa hankkeiden edistymisestä aina suunnittelusta käyttöönottoon. Investointimahdollisuudet on koottu Advantage Ukraine -sivustolle.

Suomen kansallinen Ukrainan jälleenrakennussuunnitelma

Suomen ulkoministeriö julkaisi 21.12.2023 Suomen kansallisen Ukrainan jälleenrakennussuunnitelman ensimmäisen osan, joka keskittyy suomalaisyrityksille tarjottaviin rahoitus- ja neuvontapalveluihin. EastCham on ollut aktiivisesti mukana suunnitelman laatimisessa ja tarjoaa neuvontapalveluja osana Team Finland -verkostoa. Suunnitelman toinen osa laaditaan vuoden 2024 aikana.

Suunnitelma on julkaistu Suomen valtionhallinnon Valto-portaalissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ukrainaksi.

Hankkeet ja rahoitus

Kansainväliset rahoituslaitokset ovat jo mukana uudelleenrakennustyössä. Alla hyödyllisiä linkkejä hankintailmoituksiin.

Finnpartnershipin liikekumppanuustuki nousi 1.1.2023 alkaen 85 prosenttiin yrityksen tai organisaation koosta riippumatta.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD on ilmoittanut rahoittavansa Ukrainaa kolmella miljardilla eurolla vuosien 2022-2023 aikana. Kohteena on niin reaalitalous, infrastruktuuri, kotinsa jättäneiden elinolot kuin energiaturvallisuus.

Finnvera myöntää vientitakuita Ukrainaan jälleen 1.1.2024 alkaen.

Suomalaiset yritykset ja Ukrainan uudelleenrakentaminen

EastChamin toukokuussa 2023 tekemän yrityskyselyn mukaan suomalaiset yritykset ovat kiinnostuneita osallistumaan uudelleenrakentamiseen erityisesti erilaisten teknisten ratkaisujen ja suunnittelun saralla. Yritykset tarvitsevat eniten tukea Ukrainan tarpeiden, rahoituksen ja liiketoimintaympäristön kartoittamisessa.

EastChamin yrityskysely: Rakentaminen ja energiasektori kiinnostavat suomalaisyrityksiä Ukrainan uudelleenrakentamisessa


Ukrainan vapaapäivät

Ukraina Vapaapäiväkalenteri 2024

Back top top