Skip to Content

Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näiden sektoreiden suomalaistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Team Finland -verkostolla on yhteinen, valtioneuvoston toteuttama ohjaus. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin asioista Suomen rajojen ulkopuolella. Meidän on pystyttävä vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön ja tukemaan sitä, että ulkomailla tehdään meidän kannaltamme edullisia valintoja. Tähän pystymme parhaiten yhteistyöllä.

Lisätietoja Team Finland -toiminnasta löydät verkoston nettisivuilta:

SVKK osana Team Finland -verkostoa

Team Finland toimijana Suomalais-Venäläinen kauppakamari vastaa yritysten Venäjän vientiä ja kansainvälistymistä edistävistä julkisrahoitteisista export-palveluista.

SVKK:n asiantuntijat tarjoavat opastusta alkaen yrityksen ensiaskelista Venäjän markkinoilla ulottuen paikallisen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, ml. muun muuassa juridiset kysymykset, etabloituminen, kontaktinhaku, liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen, neuvotteluapu, kansainvälistymisresurssien arviointi.

SVKK:n maksuttomia asiantuntijapalveluita täydentävät omakustannushintaan toteutettavat vienninedistämismatkat ja Venäjän eri alueilla toteutettavat businessfoorumit, suomalaisyritysten yhteiset vienninedistämistapahtumat (esimerkiksi Finnish Business -tapahtuma), räätälöidyt yritystapahtumat, koulutus ja ajankohtaiskatsaukset, Venäjän-kaupan oppaat.

Ota yhteyttä

Jaana Rekolainen
Jaana Rekolainen CEO +358 400 45 77 43
Back top top