Skip to Content

EU:n asettamat talouspakotteet

 

EU:n pakotepaketit 2022-2024

23.2.2022 Pakotepaketti 1

25.2.2022 Pakotepaketti 2

28.2.2022 Pakotepaketti 3: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

2.3.2022 Pakotepaketti 3: pankit, media

9.3.2022 Pakotepaketti 3: sektoraaliset, henkilöt ja yhteisöt

15.3.2022 Pakotepaketti 4: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

8.4.2022 Pakotepaketti 5: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

2.6.2022 Pakotepaketti 6: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

21.7.2022 Pakotepaketti 7 (ns. tehostava pakotepaketti)

6.10.2022 Pakotepaketti 8

3.12.2022 Pakotepaketti 8: öljyn hintakatto

16.12.2022 Pakotepaketti 9

25.2.2023 Pakotepaketti 10

23.6.2023 Pakotepaketti 11

18.12.2023 Pakotepaketti 12

23.2.2024 Pakotepaketti 13


Lista korkean prioriteetin tuotteista

EU on laatinut yhdessä Yhdysvaltojen, Britannian ja Japanin kanssa listan korkean prioriteetin tuotteista (List of Common High Priority Items), joiden vuotamista Venäjälle ohi pakotteiden seurataan erityisen tarkkaan. Kyse on komponenteista ja laitteista, joita Venäjän asejärjestelmistä on löytynyt Ukrainasta tai joita tarvitaan asejärjestelmien valmistukseen. Lista päivittyy.

Jälleenvientikieltolauseke Venäjälle

EU-viejien on 20.3.2024 alkaen pakollista lisätä jälleenvientikielto-lauseke sensitiivisiksi määriteltyjen tuotteiden viennissä EU:n ja tiettyjen kumppanimaiden ulkopuolelle. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi ilmailuun liittyvät tavarat, lentokoneiden polttoaineet ja tuliaseet sekä korkean prioriteetin tuotteet. Kumppanimaihin kuuluvat esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada, Norja ja Japani.

Lauseke on pakollinen sopimuksissa, jotka on laadittu 19.12.2023 tai sen jälkeen. Ennen 19.12.2023 tehdyillä sopimuksilla on vuoden siirtymäaika, eli ne on muutettava sisältämään kyseinen lauseke 19.12.2024 mennessä.EU:n pakotekokonaisuudet

Euroopan unionilla on käytössään neljä pakotejärjestelmää Venäjää vastaan. Pakotejärjestelmiin I ja II on tehty päivityksiä Venäjän hyökkäyksen alkamisen seurauksena, sekä otettu uutena käyttöön kokonaisuus IV. Epäillyistä pakoterikkomuksista voi ilmoittaa EU:lle Sanctions Whistleblower Toolin avulla.

 

I. Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (sektoripakotteet)

Perustuvat päätökseen 512/2014 ja asetukseen 833/2014 1.8.2014 alkaen. Varmista aina, että tarkastelet säädösten viimeisintä versiota.

Pakotekokonaisuus vaikuttaa muun muassa seuraavaan toimintaan:

 • pääomamarkkinat – kielletään osallistumasta eräiden merkittävien venäläisten valtio-omisteisten rahoituslaitosten sekä eräiden sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivien venäläisyritysten rahoittamiseen
 • puolustustarvikkeiden vienti- ja tuonti – koskien myös muun muassa puolustustarvikkeiden valmistuksen teknistä tukea ja rahoitusta
 • kaksikäyttötuotteet
 • öljyteollisuus – kielletään öljynetsintään ja öljyntuotantoon liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti Venäjälle
 • energiasektori, ilmailu, laivanrakennus

Yritysten kannalta keskeisimmät viime aikojen päivitykset

 • 25.2.2022 asetus 328/2022 rajoittavista toimenpiteistä erityisesti puolustuksen, energian, ilmailun ja rahoituksen alalla – tarkat kiellot liitteissä
 • 26.2.2022 asetuksen 328/2022 pääkohdat vientiyritysten kannalta
 • 1.3.2022 Venäjälle myönnetyt kaksikäyttötuotteiden vientiluvat perutaan
 • 1.3.2022 päätös 346/2022 ja asetus 345/2022 seitsemän venäläispankin irroittamisesta SWIFT-järjestelmästä
 • 9.3.2022 päätös 395 ja asetus 394 meriliikennesektorin radio- ja navigointiteknologian vientikiellosta
 • 15.3.2022 päätöksellä 430 ja asetuksella 428 laajoja kieltoja koskien mm. teräksen, raudan ja luksustuotteiden kauppaa, energiasektoria, luottoluokituksia ja tiettyjä valtionyhtiöitä
 • 8.4.2022 päätöksellä 578 ja asetuksella 576 rajoitetaan hiilen tuontia Venäjältä, otetaan käyttöön uusia rajoituksia vientiin ja rahoitukseen sekä kielletään mm. Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyhtiöitä kuljettamasta tavaroita maanteitse unionissa ja evätään Venäjän lipun alla purjehtivien alusten pääsy satamiin
 • 3.6.2022 päätöksellä 884 ja asetuksella 879 muun muassa kiellettiin öljyn tuonti Venäjältä, suljettiin kolme pankkia SWIFT-järjestelmästä ja otettiin käyttöön uusia vientirajoituksia
 • 21.7.2022 päätöksellä 1271 ja asetuksella 1269 kiellettiin kullan tuonti Venäjältä, laajennettiin venäläisalusten saapumiskieltoa koskemaan myös sulkuja sekä tarkennettiin talletuskieltoa koskemaan myös kolmansia maita. Lisäksi tarkennettiin elintarvike- ja energiaturvallisuuteen liittyvää poikkeusta toimintakieltoon venäläisten valtionyhtiöiden kanssa.
 • 6.10.2022 päätöksellä 1909/2022 ja asetuksella 1904/2022 laajennettiin edelleen vienti- ja tuontikieltoja sekä päätettiin venäläisen öljyn hintakatosta kuljetuksissa kolmansiin maihin
 • 3.12.2022 EU ja G7-maat sopivat venäläisen öljyn ja öljytuotteiden 60 dollarin hintakatosta. EU on julkaissut hintakatosta Q&A-artikkelin.
 • 5.12.2022 Venäläisen meritse tuotavan raakaöljyn tuontikielto sekä G7-maiden kanssa sovittu hintakatto astuivat voimaan.
 • 16.12.2022 Päätöksellä 2478 ja asetuksella 2474 laajennettiin vientirajoituksia uusiin kaksikäyttötuotteisiin ja droonien moottoreihin.
 • 4.2.2023 EU sopi kahdesta hintakatosta venäläisille öljytuotteille 5.2. alkaen. Matalamman jalostusasteen öljytuotteita koskee 45 dollarin hintakatto ja korkeamman jalostusasteen öljytuotteita 100 dollarin hintakatto. EU päivitti ohjeistustaan öljyn ja öljytuotteiden hintakatosta.
 • 5.2.2023 Venäläisten öljytuotteiden tuontikielto EU:hun sekä öljytuotteiden hintakatto astuivat voimaan.
 • 25.2.2023 Päätöksellä 2023/434 ja asetuksella 2023/427 laajennettiin kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia Venäjälle sekä kiellettiin kaksikäyttötuotteiden vienti Venäjän kautta kolmansiin maihin.
 • 23.6.2023 Päätöksellä 2023/1217 ja asetuksella 2023/1214 luotiin työkaluja pakotteiden kiertämiseen puuttumiseksi kolmansien maiden kautta tai merialueilla ja laajennettiin maantiekuljetuksia koskevia rajoituksia.
 • 18.12.2023 Päätöksellä 2023/2874 ja asetuksella 2023/2878 laajennettiin kauttakujetuskieltoja Venäjän läpi kaksikäyttötuotteista ”taistelukentän tavaroihin” sekä asetettiin uusia vienti- ja tuontikieltoja.
 • 23.2.2024 Päätöksellä 2024/746 ja asetuksella 2024/745 laajennettiin Venäjän teollisuuteen ja sotateollisuuteen kohdistuvia vientikieltoja. Laajennukset sisältävät sekä tuotteita että yhteisöjä.

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset koskevat kaksikäyttöasetuksessa esitettyjä tuotteita, jotka ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Tullin sivuilla on lisätietoa vientirajoituksista. Vientilupia haetaan ulkoministeriöltä.


II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (henkilöpakotteet)

Perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin päätökseen 145/2014 ja asetukseen 269/2014. Varmista aina, että tarkastelet säädösten viimeisintä versiota.

Viimeisimpiä lisäyksiä


III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (Krimin ja Sevastopolin aluepakotteet)

Perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin päätökseen 386/2014 ja asetukseen 692/2014.

 • pakotekokonaisuus sisältää vienti-, tuonti- ja investointikieltoja kohdistuen Krimille ja Sevastopoliin
 • ei päivityksiä Venäjän hyökkäyksen alettua 24.2.2022

IV. Rajoittavat toimenpiteet vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (Donetskin ja Luhanskin aluepakotteet)

Perustuvat 24.2.2022 voimaan tulleisiin päätökseen 266/2022 ja asetukseen 263/2022.

 • uusi pakotekokonaisuus sisältää tuontirajoituksia Donetskin ja Luhanskin alueilta
 • 6.10.2022 päätöksellä 1908/2022 ja asetuksella 1903/2022 laajennettiin Donetskin ja Luhanskin aluepakotteiden rajoittavien toimenpiteiden maantieteellinen ulottuvuus koskemaan kaikkia niitä Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueita, jotka eivät ole Ukrainan hallituksen valvomia


Täsmätietoa liittyen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan

EK:n infosivu

EK:n Q&A pakotteista

Keskuskauppakamarin infosivu

Suomen Yrittäjien infosivu

Business Finlandin infosivu

EU Sanctions Whistleblower Tool


Katso tallenteet pakotetilaisuuksistamme jäsentunnuksilla


 

Back top top