Skip to Content

EU:n asettamat talouspakotteet

 

EU:n pakotepaketit 2022

23.2.2022 Pakotepaketti 1

25.2.2022 Pakotepaketti 2

28.2.2022 Pakotepaketti 3: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

2.3.2022 Pakotepaketti 3: pankit, media

9.3.2022 Pakotepaketti 3: sektoraaliset, henkilöt ja yhteisöt

15.3.2022 Pakotepaketti 4: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

8.4.2022 Pakotepaketti 5: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

2.6.2022 Pakotepaketti 6: sisältö, henkilöt ja yhteisöt

21.7.2022 Pakotepaketti 7 (ns. tehostava pakotepaketti)

6.10.2022 Pakotepaketti 8

3.12.2022 Pakotepaketti 8: Öljyn hintakatto

16.12.2022 Pakotepaketti 9EU:n pakotekokonaisuudet

Euroopan unionilla on käytössään neljä pakotejärjestelmää Venäjää vastaan. Pakotejärjestelmiin I ja II on tehty päivityksiä Venäjän hyökkäyksen alkamisen seurauksena, sekä otettu uutena käyttöön kokonaisuus IV.

 

I. Ukrainan tilanteen vakautta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (sektoripakotteet)

Perustuvat päätökseen 512/2014 ja asetukseen 833/2014 1.8.2014 alkaen.

Pakotekokonaisuus vaikuttaa muun muassa seuraavaan toimintaan:

  • pääomamarkkinat – kielletään osallistumasta eräiden merkittävien venäläisten valtio-omisteisten rahoituslaitosten sekä eräiden sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivien venäläisyritysten rahoittamiseen
  • puolustustarvikkeiden vienti- ja tuonti – koskien myös muun muassa puolustustarvikkeiden valmistuksen teknistä tukea ja rahoitusta
  • kaksikäyttötuotteet
  • öljyteollisuus – kielletään öljynetsintään ja öljyntuotantoon liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti Venäjälle
  • energiasektori, ilmailu, laivanrakennus

Yritysten kannalta keskeisimmät viime aikojen päivitykset

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset koskevat kaksikäyttöasetuksessa esitettyjä tuotteita, jotka ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Tullin sivuilla on lisätietoa vientirajoituksista. Vientilupia haetaan ulkoministeriöltä.


II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (henkilöpakotteet)

Perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin päätökseen 145/2014 ja asetukseen 269/2014.

Viimeisimpiä lisäyksiä


III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (Krimin ja Sevastopolin aluepakotteet)

Perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin päätökseen 386/2014 ja asetukseen 692/2014.

  • pakotekokonaisuus sisältää vienti-, tuonti- ja investointikieltoja kohdistuen Krimille ja Sevastopoliin
  • ei päivityksiä Venäjän hyökkäyksen alettua 24.2.2022

IV. Rajoittavat toimenpiteet vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (Donetskin ja Luhanskin aluepakotteet)

Perustuvat 24.2.2022 voimaan tulleisiin päätökseen 266/2022 ja asetukseen 263/2022.

  • uusi pakotekokonaisuus sisältää tuontirajoituksia Donetskin ja Luhanskin alueilta
  • 6.10.2022 päätöksellä 1908/2022 ja asetuksella 1903/2022 laajennettiin Donetskin ja Luhanskin aluepakotteiden rajoittavien toimenpiteiden maantieteellinen ulottuvuus koskemaan kaikkia niitä Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueita, jotka eivät ole Ukrainan hallituksen valvomia


Täsmätietoa liittyen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan 2022

EK:n infosivu

EK:n Q&A pakotteista

Keskuskauppakamarin infosivu

Suomen Yrittäjien infosivu

Business Finlandin infosivu


Katso tallenteet pakotetilaisuuksistamme

Tallenteet pakotetilaisuuksistamme


EU:n Venäjä-pakotteiden voimassaolo

13.1.2022 I. Voimassa olevia sektorikohtaisia pakotteita jatketaan 31.7.2022 asti.

10.3.2022 II. Voimassa olevia henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvia pakotteita jatketaan 15.9.2022 asti.

21.6.2021 III. Voimassa olevia Krimin ja Sevastopolin aluepakotteita jatketaan 23.6.2022 asti.

24.2.2022 IV. Donetskin ja Luhanskin aluepakotteet astuivat voimaan.


Back top top