Skip to Content

Julkisen sektorin ja yritysten ympäristötoimet eivät ole vielä vakiintuneet

Venäjän valtakunnallinen luonnonvarojen käyttöä valvova viranomainen Rosprirodazor aloittaa elokuussa julkaisemaan ”antiympäristö”-listausta yrityksistä. Luokitus voidaan tulkita vastakodaksi eurooppalaisen RAEX-viraston ESG-luokituksille.

Venäjän presidentti on kuluvan vuoden maaliskuussa allekirjoittanut lakiesityksen ympäristötietojen avoimuudesta. Asiakirja velvoittaa valtion virastot tiedottamaan ympäröivän luonnon, ilman, vestön ja maaperän tilasta. Ympäristöä koskevat tiedot pitää olla julkisesti saatavissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tiedot luokitellaan laissa valtion salaisuudeksi.

”Antiympäristö”-listauksen tarkoituksena on julkaista ympäristötoimista puutteellisesti huolehtivista yrityksistä suuren yleisön nähtäville.

Saastuttajan pitäisi maksaa haittavero, mutta sakkojen periminen on osoittautunut vaikeaksi

Venäläiset yritykset kuluttavat liikevaihdostaan vuosittain vain alle 1 % verran BKT:sta ympäristöä ja luontoa suojeleviin toimenpiteisiin, kertoo Kommersant. Samaan aikaan monet teollisuusyritykset käyttävät ympäristönsuojelutoimiin jopa vähemmän kuin laissa edellytetään, koska maksamattomia määriä ei ole helppo periä takaisin sakkoina. Käytännössä sakot peritään oikeuskäsittelyn kautta, mutta ympäristökatastrofien ja luonnon saastuttaminen oikeudessa on osoittautunut vaikeaksi.

Yritysten on maksettava ympäristöä saastuttavasta toiminnasta haittamaksu ja summa suuruus riippuu ympäristöön aiheutuneesta haitasta. Summaa on mahdollista korottaa 8%: lla ja sen lisäksi on vielä ”ekovero”, jonka kaikkien kotimaisten teollisuusyritysten tai maahantuojien on maksettava, jos ne eivät täytä tavaroiden ja pakkausten hävittämistä koskevia vaatimuksia. Haittamaksu ei vapauta maksajaa ympäristönsuojelutoimenpiteistä ja maksamasta täydellistä korvausta ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuneista vahingoista. Haittamaksut ovat kansainvälisesti verraten melko pieniä,

Kaivos- ja metallurgia saastuttavat

Venäjän kaivos- ja metallurgiayritysten ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan 2020 seuraavat yritykset saivat hyvät arvosanat ympäristötoimissa: Kinross Gold, Polymetal, Polyus, SDS-Ugol, Metalloinvest. Listauksen häntäpäässä ovat Kolmar UK, Cole-Star, Lovozersky GOK, Yuzhuralzoloto, Rusal, Mechel. Kultaa louhiva Yuzhuralzoloto sai 0 pistettä ympäristötietojen avoimuudesta.

Valtiollinen metallurgian yritys Nornickel on parhaimmillaan käyttänyt liikevaihdostaan 5 % ympäristötoimenpiteisiin, mutta samaisella yrityksellä oli vakava ympäristöonnettomuus Siperiassa vuonna 2020. Öljysäiliötä kannatelleet pilarit vajosivat maahan, kun niiden alla ollut ikirouta oli alkanut sulaa ja kymmeniä tonneja dieselöljyä valui luontoon.

Ympäristötoimet ovat vaatimattomat

Yhteensä koko maassa yritysten ja julkisten ympäristömenojen osuus on vain 0.8 % BKT:sta. Venäjän kansallisten tavoitteiden mukaan ympäristömenoja huomioiviin toimiin kuluva summa on tarkoitus kaksinkertaistaa, mutta tavoite on silti vaatimaton. Venäläisistä yrityksistä enemmän kuin laissa säädetyn summan verran ympäristötoimiin kuluttavan on ulkomaisia omistajia tai muutoin ulkomaista rahoitusta.

Sahalinin alueella Kauko-Idässä otetaan ensimmäisenä Venäjällä käyttöön päästökauppa ja mikäli kokeilu onnistuu, voidaan järjestelmää laajentaa muuallekin maahan. Euroopan Unionin alueella päästökauppa otettiin käyttöön vuonna 2005.

15.6.2021

Back top top