Skip to Content

ESG-arvojen yleistymisellä vaikutusta Venäjän markkinoihin

ESG-vastuullisuuskriteerit (environmental, social, governance – ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioon ottaminen) ovat hitaasti yleistymässä Venäjällä. ESG-kriteerien vaikutus näkyy jo sekä yritys- että pankkimaailmassa ja niistä on tulossa indikaattori yritysten vastuullisesta suhtautumisessa ympäristöön. Kansainvälisesti ESG-pohjaisten sijoitusrahastojen määrä on kasvanut 40% ja ESG-obligaatioiden määrä tulee kasvamaan erityisesti kehittyneissä maissa.

Tekninen kehitys on mahdollistunut siirtymän fossiilisista polttoaineista taloudellisesti toteutettavissa olevaan vaihtoehtoon. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (Principles of Responsible Investment) vaikutus tuntuu jo Venäjän markkinoilla.

ESG-kriteerien vaikutus Venäjän ja IVY-maiden pankkisektoriin

ESG-sääntely on parhaillaan kehittymässä Venäjällä, IVY-maissa, Ukrainassa ja Georgiassa, arvioi amerikkalainen luottoluokitusyksikkö S& P Global Ranking[1]. Monet isoimmat kansainväliset rahoittajat ovat jo integroineet ESG-kriteerit investointikäytäntöihinsä. Alueelliset markkinat ESG-instrumenteille ovat syntymässä lähivuosien aikana. Erityisesti Venäjällä hyvän hallinnon kriteerin arvioidaan vaikuttavan pankkisektorilla ja tämä luo liiketoimintamahdollisuuksia, mutta toisaalta myös lisääntyvää regulaatiota ja lisäkustannuksia. Muutoksesta kertoo myös Venäjän liittyminen NGFS-vihreän rahoituksen verkostoon.

Tärkeä askel on kansallisten vihreiden taksonomioiden käyttöönotto, jotka asettavat vihreälle rahoitukselle standardit ja mahdollistaa valtion tukien kehittämisen tällaisille hankkeille. Tätä työstetään nyt Venäjällä ja päivityksen valmistumisaikataulu on vuoden 2021 aikana.

Venäläisten milleniaalien suhtautuminen eroaa länsimaisista verrokeista

Länsimaissa milleniaalit (1980-1990 syntyneet) erottuvat aiemmista sukupolvista erilaisella arvomaailmalla. Arvomaailman erot näkyvät milleniaalien suhtautumisessa; yritysten ei ole vain tavoiteltava voittoa vaan huolehdittava myös ympäröivästä luonnosta. Ilmastoaktivismi on milleniaalien keskuudessa suosittua. Venäjän markkinoilla ei ole yhtä suurta kotimaista kysyntää vastuullisuuden perään, joten vastuullisen liike- ja pankkitoiminnan yleistymisen kiihdyttäjänä on valtiojohtoinen sääntely. Kun kotimainen kysyntä ei ohjaa markkinoita sääntely, kansainvälinen kaupankäynti ja ulkomaiset investoinnit suuntaavat toimijoita kohti kestävän kehityksen periaatteita. Venäjän tapauksessa tarvittu muutos on valtava ja vastuullisen kysynnän puuttuessa tarvitaan hallituksen tai sijoittajien painostusta, mikä vaikuttaa vihreää rahoitusta vaativien hankkeiden määrään.[2]

ESG-arvojen merkityksen vahvistumiseen ovat vaikuttaneet sijoittajien vaatimukset ja muuttuva sääntely

Erityisesti pankit, joilla on ulkomaisten sijoittajien kanssa toimintaa, siirtävät ESG-kriteerit strategioihinsa nopeammin. On myös odotettavissa, että ilmastoriskien vaikutus Venäjällä ja IVY-maissa kasvaa. Toistaiseksi on vielä kysymysmerkki missä määrin taksonomiat sovitetaan esimerkiksi Euroopan Unionin kanssa. Tämä puolestaan määrittelee kuinka houkuttelevia venäläiset sijoitusmahdollisuudet ovat ulkomaisille sijoittajille.

Kansainvälisesti vastuullisuusvaatimukset tulevat vaikuttaman sellaisten pankkien rahoitukseen, jotka eivät toteuta uudistunutta vastuullista lähestymistapaa. Kehittyvät ympäristösäännökset ja asiakkaiden kysyntä vihreille tuotteille ja palveluille ovat jo alkaneet vaikuttaa pankkien toimintaan erityisesti Euroopassa. Tämä voi kiihdyttää Venäjän markkinoiden siirtymistä vihreään rahoitukseen ja vastuullisen velanoton kannalle.

Historiallisesti ympäristöarvot ovat olleet vähemmän tärkeitä pankkisektorin sääntelyssä, mutta nyt on odotettavissa ympäristöarvojen ja sosiaalisten kysymysten regulaatiovaatimusten merkityksen kohoamista. Perinteisesti pankkisektorilla keskitytään hallintoon, toiminnan läpinäkyvyyteen ja riskienhallintakäytäntöihin, eturistiriitojen välttämiseen ja etiikkaan.

Venäjä on sitoutunut siirtymään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja on hitaasti kehittämässä ratkaisuja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, kehittämään uusiutuvia energiamuotoja ja nostamaan energiatehokkuutta. Tähän tarvitaan massiivista rahoitusta. Itä-Euroopassa ja Euraasiassa on havaittavissa vastaavaa kehitystä.

2.6.2021

 

Lähteet:

[1] https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/ru/pdf/2021-05-1-esg-factors-are-increasingly-influencing-banks-in-russia-and-neighboring-countries_eng.pdf

[2] https://www.vtimes.io/2021/02/26/natsionalnie-osobennosti-esg-v-rossii-a3261

Back top top