Skip to Content

Venäjän tuottajavastuuseen tulossa muutoksia vuoden 2021 aikana

Venäjän pääminsterin sijainen Viktoria Abramchenko on allekirjoittanut tiekartan tavaroiden ja pakkausten tuottajien ja maahantuojien laajemman vastuun toteuttamiseksi. Uudistusta on odotettu pitkään ja nyt suunnitellun aikataulun pitävyyttä epäillään.

Suunnitellun tuottajavastuun uudistuksen mukaan vuoden 2022 alusta lähtien yritykset ovat vastuussa tuotteidensa pakkausten hävittämisestä. Uudistuksessa on kuitenkin mahdollisuus maksaa ympäristövero tuottajavastuun noudattamatta jättämisestä. Uudistuksessa on paljon avoimia kysymyksiä, mm. mikä on kierrätyslaitosten rooli, luodaanko vastuunalaisista rekisteri ja valtuuttaako uudistus myös maahantuojia.

Tuottajavastuun kehityksen on tarkoitus käynnistää kiertotalouden periaatteiden vakiinnuttaminen markkinoilla. Venäläiset asiantuntijat suhtautuvat myönteisesti päätöksistä rajoittaa ei-kierrätettävien tai vaikeasti kierrätettävien pakkausten tuotantoa.

Ilman taloudellisia kannustimia läpi koko ketjun tuottajasta loppukäyttäjään heijastuu herkästi vain tuotteiden hinnan nousussa.

Aiheesta kirjoitti Kommersant.

Back top top