Skip to Content

Tarjoa meille modernia ja ketterää ratkaisua

Kysymykset tarjouskilpailun aikana (II kierros)

Kauppakamari on lähettänyt osallistumiskutsut valituille ehdokkaille ja prosessia jatketaan heidän kanssaan.

Kysymyksiä tilaajalle voi esittää tällä sivulla. Kysymykset vastauksineen julkaistaan tällä verkkosivulla.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Form 434300875 to be rendered here.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET (II kierros)

Kysymys 1

Sivu 8: Extranet yhteinen molemmille kieliversioille eli voi sisältää sisältöjä molemmilla kielillä → suodatusmahdollisuus myös valitun kielen perusteella” Miksi toiveissa on tuoda extranetiin kaksikielistä sisältöä? Eikö kannattaisi toteuttaa molemmat kielet erikseen vai oliko tässä taustalla joku tietty ajatus?

Vastaus kysymykseen 1

Ajatuksemme on, että yhteinen extranet molemmille kieliversioille olisi käyttäjäystävällinen sekä meidän jäsenille että sisällöntuottajille/-syöttäjille. Meillä on myös jäseniä, jotka etsivät sisältöjä molemmilla kielillä. Näiden käyttäjien kannalta sisällöt näkyisivät eri kielisinä yhdellä napin painalluksella. Jos yhteinen extranet on teknisesti helppo ja kustannustehokas toteuttaa, olisimme tämän kannalla. Jos ei, tämä ei ole pakollinen ominaisuus. Varsinkin kun iso osa jäsenistä etsii joko suomen- tai venäjänkielistä sisältöä. Toisin sanoen voitte tarjota kustannustehokasta vaihtoehtoa käyttäjien (sekä sisäiset että ulkoiset) käyttökokemus huomioiden.


KYSYMYKSET JA VASTAUKSET (I kierros)

KYSYMYS 1

Tarjouspyynnössä mainitaan kohta ”sivusto graafisen ohjeistuksen mukainen ks. brändikirja” mutta mielestämme tätä liitettä ei tullut tarjouspyynnön mukana, toimitatteko tämän vielä vai tuleeko vasta 3.vaiheessa?

Vastaus kysymykseen 1

Toimitamme brändikirjan seuraavassa vaiheessa, kun tapaamme kanssanne kasvotusten ja käymme alustavan tarjouksenne läpi.

KYSYMYS 2

Käytettävyystestaus: tarjouspyynnössä on maininta että ”Projektin on sisällettävä käytettävyystestaus riittävin osin takaamaan sivujen helppokäyttöisyys pääkäyttäjäryhmille”.

Oletamme että toivotte testausta oikeilla käyttäjillä, mutta kuinka laajasti ja millä tavalla (kuinka monta näkymää/ominaisuutta ja kuinka monta käyttäjää, kuka hankkii käyttäjät jne)?

Käyttäjätestauksesta ei ole riviä hintataulukossa, minne kustannukset tästä arvioidaan?

Vastaus kysymykseen 2

Tavoitteenamme on saada aikaiseksi mahdollisimman käyttäjäystävällinen sivusto ja testaus olisi tässä yhteydessä hyvä vaihtoehto. Jos testaus ei sisälly muihin perustamiskustannuksiin (perustamiskustannus, ulkoasusuunnittelu, rakennesuunnittelu) niin sen voi eritellä kohdassa 1. Perustamiskustannus olevalle tyhjälle riville.

Kysymys 3

Tarjouspyynnössä pyydetään arviota integraation toteuttamisesta CRM-järjestelmä Vineeen. Ilmeisesti Vine CRM tarjoaa REST rajapinnan johon integraatio toteutetaan? Onko saatavana tarkempaa kuvausta kyseisestä rajapinnasta? Tarjouspyynnössä mainitaan myös ”CRM-järjestelmässä avoin rajapinta”, tämä on varmaan virhe, koska henkilötietoja ei voi julkaista avoimessa rajapinnassa, vaan kyseessä lienee ns. suljettu rajapinta, johon tulee tunnistautua. Tunnistautumismenetelmät ja rajapinnan rakenne vaikuttaa integraation työmäärään, mikäli tarkempaa kuvausta ei ole saatavilla voimme antaa vain alustavan hinta haarukan integraation toteutuksesta.

Vastaus kysymykseen 3

Vastaukset löytyvät alla olevista linkeistä.

Kysymys 4

Onko tarkoitus, että sanalliset kuvaukset projektin toteutuksesta kirjoitetaan suoraan Hintalomake ja tarjouksen yhteenveto -Exceliin vai toivotaanko laajempia kuvauksia erilliseen tarjousdokumenttiin.

Vastaus kysymykseen 4

Toivomme laajempaa sanallista kuvausta erilliseen tarjousdokumenttiin.


Kysymys 5

Meillä on aloittamassa 1.11. uusi hyvin kokenut projektipäällikkö ja team lead, jota haluamme tarjota tähän projektiin. Hänen CV ja referenssit meiltä eivät siis ennätä tähän ensimmäiseen vaiheeseen, koska vaativat yhteistä keskustelua. Riittääkö, jos kuvaamme hyvin yleisellä tasolla ko. henkilön kokemuksen (ja kokemusvuodet) ja toimitamme tarkennukset, jos pääsemme jatkoon?

Vastaus kysymykseen 5

Kuvaus henkilön kokemuksesta ja osaamisesta riittävät hyvin tässä vaiheessa.

 

 


 

Ota yhteyttä

Satu Niemelä
Satu Niemelä Communications and Marketing Director +358 40 359 1582
Back top top