Skip to Content

Jäteuudistuksen ongelmat ovat moninaiset

Roskareformin alussa tehtiin selkeitä virheitä, Kommersant uutisoi. Kansalaismielipiteet suljettiin päätöksenteosta pois, uudistusta lähdettiin toteuttamaan jätemaksuilla, jotka nostattivat voimakkaan vastustuksen ja kansalaisprotesteja. Nykyinen jätehuoltojärjestelmä perustuu kaatopaikkojen jatkuvaan lisääntymiseen. Kiinteä yhdyskuntajäte viedään kaatopaikoille sen sijaan, että määrä puolitettaisiin vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmiin kuuluu polttolaitosten rakentaminen ja polttoainepellettien tuotanto jätteistä. Nykyinen jäteuudistus johtaa hyödyllisten resurssien tuhlaamiseen ja polttamiseen.

Venäläisten asenteissa kiertotalouden ratkaisuja kohtaan on vielä työstettävää ja suuri yleisö ei ole valmis roskien erilliskeräykseen. Toiminnan esteenä ei Kommersantin mukaan ole laiskuus tai välinpitämättömyys, vaan epäluulo jätteiden käsittelyn todellisista hyötyjistä. Usein alueelliset jätteiden keräysoperaattorit vastustavat asukkaiden vastuullista lähestymistapaa jätekysymyksissä. Venäjän roskareformin onnistumista ympäröi vahva myytti erilliskeräyksen mahdottomuudesta Venäjällä. Mahdottomuutta perustellaan mm. Euroopassa muutoksen vieneen 20-30 vuotta.

Konkreettisena esimerkki virheellisestä jäteuudistuksen päätöksestä on kaksirivinen konttijätteen keräysjärjestelmä Moskovassa ja Moskovan alueella, jonka seurauksena hmiset eivät lajittele huolellisesti. Vastaava tapa oli käytössä Euroopassa ja Japanissa 1960- ja 80-luvuilla ja sitä pidetään nykyisin tehottomana. Länsimaita motivoi hyödyllisten resurssien hyödyntäminen hiilijalanjäljen pienentämisen, hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja kiertotalouteen siirtyminen puolestaan kannustavat. Kahden keräysastian mallissa vain metalliesineet ovat arvokkaita, mutta niiden määrä on vähäinen eikä metalli riitä katttamaan logistiikkakustannuksia.

Roskauudistuksen ongelmista on Venäjällä kirjoitettu paljon. Ongelmat kiteytyvät puutteelliseen infrastruktuuriin; lajittelusäiliöitä ei ele kotitalouksien välittömässä läheisyydessä eikä kierrätysraaka-aineiden kuljetusmahdollisuuksia ole riittävästi.  Tämä mahdollistaa suomalaisille yrityksille liikentoimintamahdollisuuksia esimerkiksi kuljetuskaluston ja keräyskonttien saralta. Yhdyskuntajätteestä maksetaan kuljetusyrityksille kaatopaikalle tuotavan määrän mukaisesti ja käytäntö ei edistä lajittelua tai kierrätystä.

Jätteiden kuljettaminen ei ole yritysten mukaan kannattavaa liiketoimintaa, vaikka yritystoimintaa tuetaan rahallisesti. Vuonna 2020 jäteyritykset (venäläisittäin operaattorit) saivat 8,9 miljardia ruplaa tukirahaa valtiolta. Ratkaisuksi on ehdotettu, että ainoastaan yhdyskuntajätteestä maksettaisiin jätekuljetusmaksu tai että lajitellusta jätteestä maksettaisiin pienempi maksu, jolloin lajittelu olisi kotitalouksille ja yrityksille rahallisesti kannattavampaa. Venäjällä väestö maksaa jätemaksut yrityksille osana kiinteistökuluja, mutta päinvastoin kuin Suomessa, toiminta ei ole kunnallista. Operaattorit vastustavat roskien kierrätystä ja lajittelua, koska silloin vähenisi kaatopaikoille vietävän roskien määrä ja samalla yritykselle maksettavat maksut jätteen määrästä.

Ongelman ytimessä on epäluottamus siitä, viedäänkö jätteet luvatun mukaisesti kierrätettäväksi tai uudelleen käsiteltäväksi kierrätysraaka-aineeksi. Venäjällä on suuri tarve eri sukupolvet kattavalle ympäristökoulutukselle.

Suomen ympäristöministeriö järjestää vuoden 2021 webinaarisarjan yhteistyössä Venäjän luonnonvaraministeriön ja paikallisten jäteoperaattoreiden kanssa, jossa sekä suomalaiset jätealanosaajat että alan suomalaiset yritykset esittelevät suomalaisia ratkaisuja ja malleja Venäjän jäteongelman ratkaisemiseen.

Lisätietoja seminaarista: Elise Jäämeri, Business Advisor, kestävä kehitys ja markkina-tieto.

 

Erilliskerättyjen kierrätysraaka-aineiden tilastoja

 

MUOVI

Plarusin tehdas moskovan lähellä prosessoi PET-muovia, Tverin tehdas sekundaarista polymeeria ja Recyclen-tehdas Kalugassa ottaa vastaan HDP:n ja LDPE:n.

LASI

Kamenskin ja Azovin lasitehtaat ottavat vastaan väritöntä lasia. Alex trade LLC Novocherkassiassa käsittelee värillistä ja väritöntä kierrätyslasia.

KARTONKI

SOEMZ Slnechnogoskissa.

JÄTEPAPERI

Naberezchnye Chelny ostaa jätepaperia koodeilla MS-5B, MS-6B, MS-7B.

 

16.6.2021

Back top top