Skip to Content

Lehdistötiedote: Koronakriisi syö ruplaa ja vientinäkymiä, selviää Venäjän-kaupan barometrista

Suomalaisten yritysten odotukset viennin, tuonnin ja liiketoiminnan kehityksestä Venäjällä ovat heikentyneet. Kevään barometritutkimukseen vastasi lähes 300 Venäjän-kaupan tekijää.

Viennin kasvusta edellisen 6 kuukauden aikana kertovien osuus jatkoi kasvuaan. Sen sijaan viennin supistumista seuraavan 6 kuukauden aikana odottavien osuus on yli kaksinkertaistunut syksyn barometrista.

Koronakriisin ja öljyn hintasodan heikentämä rupla on noussut jälleen suurimmaksi ongelmaksi viennissä ja liiketoiminnassa Venäjällä. Myös talouden epävakaisuus ja poliittinen tilanne ovat edelleen ongelmien kärjessä. Korona nousi nopeasti suurimpien ongelmien joukkoon Venäjän-kaupassa, mutta vain tuonnissa se nousee haasteiden kärkikolmikkoon.

Uusiakin mahdollisuuksia tunnistetaan. Reilu kolmannes yrityksistä näkee Venäjän kansallisten projektien avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti jätehuollossa, rakennusalalla, metsäsektorilla ja teollisuudessa.

– Viime vuonna kasvuun lähtenyt Suomen Venäjän vienti näyttää törmäävän öljysodan, heikon ruplan ja koronan synnyttämään kriisiin. Yritysten arviot Venäjän talouden kehityksestä ovat romahtaneet, mutta usko omaan tekemiseen on säilynyt verrattain vahvana, vaikka odotukset ovat heikentyneet viime syksystä. Teollisuuden odotukset ovat merkittävästi valoisammat kuin palvelu- ja kaupan alan, johon heikkenevä ostovoima heijastuu suoraan, kommentoi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Venäjän-kaupan barometritutkimus osui hetkeen, jolloin koronavirus levisi pandemiaksi, öljyn hinta romahti, rupla heikkeni ja sekä Suomessa että Venäjällä ryhdyttiin ensimmäisiin rajoittaviin toimiin viruksen leviämisen pysäyttämiseksi. Haastattelujen aikana maaliskuussa tartunnat Suomessa ja Venäjällä kasvoivat muutamista satoihin ja kumpikin maa sulki rajansa henkilöliikenteeltä.

– Korona-tilanne ja vielä enemmän öljyn hintakehitys ovat todella isoja haasteita Venäjällä ja sen taloudelle. Ne tulevat vaikuttamaan merkittävästi maan toimintaympäristöön. Näkyvyys on kuitenkin yhä varsin heikko, joten kokonaisvaikutusta ja sen kestoa voidaan vain pyrkiä ennustamaan tässä vaiheessa, sanoo East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen.

Seuraava Venäjän-kaupan barometritutkimus tehdään syksyllä. Silloin nähdään selvemmin, miten heikko rupla ja koronakriisi vaikuttavat suomalaisyritysten Venäjän-kauppaan. Matkailuala on selvä kärsijä tässä tilanteessa. Jos raja pysyy kiinni pitkään, venäläiset turistit jäävät tulematta ja palautuminen normaaliin tulee kestämään kauan. Tämä tuo vaikeuksia suomalaiselle matkailuelinkeinolle, jolle venäläiset ja kiinalaiset ovat tärkeitä ryhmiä.

Taustatietoja

Tutkimuksen tilasivat Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 4.–27.3.2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 295. Tutkimus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja ja kommentteja barometritutkimuksesta:

Jaana Rekolainen, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, + 358 400 457 743, [email protected]

Lauri Veijalainen, East Office of Finnish Industries, + 358 46 876 1648, [email protected]

Hanna Laurén, Elinkeinoelämän keskusliitto, + 358 50 374 1785, [email protected]

Thomas Palmgren, Suomen Yrittäjät, + 358 50 500 3384, [email protected]

Timo Vuori, Keskuskauppakamari, + 358 50 553 5319, [email protected]

Back top top