Skip to Content

Koronakevät hyydytti suomalaisyritysten Venäjän-kaupan – ”Vaikutukset tulivat nopeasti näkyviin”

Suomalais-Venäläinen kauppakamari haastatteli 269 jäsenyritystään huhti-toukokuussa.

Yli 60 prosenttia Suomalais-Venäläisen kauppakamarin suomalaisista jäsenyrityksistä kertoo koronakriisin vaikuttaneen negatiivisesti Venäjän-kauppaan. Reilut 30 prosenttia ei koe koronan vaikuttaneen toimintaansa lainkaan, positiivista vaikutuksista kertoo 5 prosenttia.

Yrityksistä 64 prosenttia kertoo, että ei ole toistaiseksi tehnyt minkäänlaisia muutoksia liiketoiminnassaan. Kiinteitä kuluja on vähentänyt 24 prosenttia vastanneista. Vajaa 10 prosenttia sanoo muuttaneensa toimintastrategiaa ja vain 3 prosenttia on lisännyt resursseja.

Haastatelluista yrityksistä 37 prosenttia uskoo Venäjän-toimintojensa supistuvan loppuvuoden aikana. Saman verran yrityksistä ei odota minkäänlaisia muutoksia. Toimintansa kasvuun uskoo 20 prosenttia.

Haastatteluista käy ilmi, että Venäjän-kauppa oli juuri piristymässä, kun koronakriisi iski. Kielteisistä lyhyen ajan odotuksista ja epävarmoista näkymistä huolimatta yritykset odottavat kaupan palaavan ennalleen, kun rajoitukset poistuvat ja kriisi jää taakse.

– Vaikutukset tulivat nopeasti näkyviin huhti-toukokuun aikana. Yrityksillä on kuitenkin malttia odottaa koronatilanteen rauhoittumista ja talouksien avautumista. Jos tilanne tasoittuu syksyyn mennessä, kauppa voi palautua suunnitellulle tasolle tai joillakin jopa kasvaa, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kommentoi haastattelun tuloksia.

Yrityksiä huolettavat nyt ruplan kurssin kehitys, rajojen kiinniolon kesto sekä Venäjältä saatavan tiedon luotettavuus. Markkinaympäristön kehityksessä riippuu paljon siitä, kuinka käy venäläisyritysten investointien ja rahoituksen sekä kuluttajien ostovoiman. Mahdollisuuksia nähdään esimerkiksi verkkokaupan saralla. Kriisin seurauksena monilta aloilta saattaa hävitä yrityksiä, mikä voi avata uutta kysyntää suomalaisyritysten osaamiselle.

Venäjän-kauppa heikentynyt kevään barometrista

Haastattelut täydentävät maaliskuussa tehdyn Venäjän-kaupan barometrin tuloksia osoittaen sekä toteutuneen viennin ja liiketoiminnan että näkymien heikentyneen barometrista. Barometrissa viennin ja Venäjän-liiketoiminnan kertoi supistuneen 25 prosenttia ja kasvaneen 29 prosenttia. Viennin ja liiketoiminnan odotti supistuvan 24 prosenttia ja kasvuun 36 prosenttia vastaajista.

Huhti-toukokuun aikana Venäjällä oli käytössä alueittain vaihtelevia rajoituksia liikkumiseen ja liiketoimintaan. Rajoituksia on ryhdytty purkamaan asteittain 12. toukokuuta alkaen, mutta ne ovat yhä suurimmalta osin voimassa. Maaliskuun lopulta toukokuun alkupuoliskolle oli voimassa presidentti Vladimir Putinin määräämä palkallinen vapaa, jonka aikana monet teollisuusyritykset saivat kuitenkin jatkaa toimintaansa.

Tietoa Venäjän-kaupan kuulumisista

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin asiantuntijat haastattelivat puhelimitse 269 suomalaista jäsenyritystä. Suurin osa haastatelluista edustaa teollisuusyrityksiä. Näistä yrityksistä 84 prosenttia harjoittaa vientiä ja 29 prosenttia kertoi omaavansa paikallista liiketoimintaa Venäjällä.

Jäsenyyden vahvistaminen on yksi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin strategian tukipylväistä ja nämä 23.4. – 25.5.2020 toteutetut jäsenyritysten haastattelut yksi jäsenpalveluiden kehittämisen toimenpiteistä.

Jäsenyritysten haastattelussa kyseltiin Venäjän-kaupan kuulumisia, kerättiin tietoa siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut yritysten Venäjän-kauppaan ja miltä loppuvuosi näyttää. Haastattelukierroksen tarkoituksena oli myös löytää työkaluja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin palvelujen kehittämiseen ja suomalaisyritysten edunvalvontaan Venäjän markkinoilla. Tämä poikkeuksellinen kevät ja tehdyt haastattelut osoittavat, että tiedon ja tuen tarve on valtava.

– Meidän on aina tärkeää tietää, millaista apua yritykset kaipaavat. On mukava kuulla, että yrityksille tarjoamaamme tietoa on arvostettu ja tarvittu, Rekolainen sanoo.

Back top top