Skip to Content

Team Finland -verkosto tiivistää yhteistyötään – entistä sujuvampaa asiakaspalvelua yrityksille kotimaassa ja maailmalla

Team Finland -verkosto ja julkiset kansainvälistymispalveluiden tarjoajat ovat vuoden 2019 aikana tiivistäneet yhteistä asiakastyötään ja työstäneet päivitetyt strategiset linjaukset Team Finland -toiminnan kehittämiselle.

Team Finland -johtoryhmä hyväksyi verkoston uuden strategian kokouksessaan lokakuun lopussa.

Team Finland -verkosto edistää vientiä ja pk-yritysten kansainvälistä kasvua tarjoamalla sujuvan palvelupolun kansainvälistyville yrityksille. Verkosto myös tekee maatamme tunnetuksi korkeatasoisen osaamisen keskittymänä sekä kytkee ulkomaisia osaajia ja investoijia Suomeen.

– Team Finland –verkoston yhteistoiminta ja yritysten kansainvälistymispalveluiden kokonaisuus ovat kehittyneet vuosien varrella. Vuoden 2019 strategiatyössä on käytännönlähteisesti määritelty verkoston tavoitteet ja palvelut sekä purettu yritysten sujuvan palvelupolun pullonkauloja. Palvelujen keskiössä ovat yritykset, erityisesti pk-yritysten kansainvälisen kasvun tarpeet, toteaa Team Finland –johtoryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström.

Strategiatyössä on käynnistetty 15 uudistustoimenpidettä, joilla tavoitellaan entistä saumattomampaa palvelukokonaisuutta. Verkosto selkeyttää myös viestintäänsä uudella tavalla, jotta eri toimijoiden palveluista koostuva kokonaisuus on asiakkaille ymmärrettävä ja helposti lähestyttävä.

Team Finland -verkoston ydintoimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset ja TE-toimistot. Verkostoon kuuluu myös Team Finland -kumppaneina vienti- ja kansainvälistymispalveluja tuottavia organisaatioita Suomessa ja kohdemaissa.

Team Finland –verkosto on työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön ohjaama verkosto, jonka operatiivisesta koordinaatiosta vastaa Business Finland TEM:n asettaman johtoryhmän suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmässä ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Team Finland -verkoston toimijoiden ylin johto sekä keskeiset elinkeinoelämän järjestöt.

Team Finland -toiminnan kehittäminen osa hallitusohjelmaa

Team Finland -toiminnan kehittäminen on osa Rinteen hallitusohjelman viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaa.

– Team Finland -verkosto tukee yritysten kansainvälistymisen, uudistumisen ja kilpailukyvyn kasvua. Samaa tavoittelemme hallitusohjelmaan sisältyvässä viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmassa, jonka kautta saadut lisäresurssit mahdollistavat muun muassa pk-yritysten kansainvälistymisen kannalta tärkeän Business Finlandin ulkomaanverkoston vahvistamisen, sanoo ylijohtaja Lundström.

Lisätiedot:

ylijohtaja Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 046 920 2344, [email protected] neuvotteleva virkamies Mari Hakkarainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 434 4933, [email protected] Team Finland –suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, ulkoministeriö, p. 050 406 7540,

[email protected] Senior Director Kari Komulainen, Business Finland, p. 050 557 7842, [email protected]

Team Finland -verkoston strategia

Team Finland –verkoston organisaatiot

Lisätietoa Team Finland -verkostosta

Back top top