Skip to Content

EastChamin yrityskysely: Rakentaminen ja energiasektori kiinnostavat suomalaisyrityksiä Ukrainan uudelleenrakentamisessa

Yritykset nostivat esille myös jäte- ja vesihuollon, maatalouden sekä suunnittelun ja konsultoinnin.

LEHDISTÖTIEDOTE / JULKAISUVAPAA 24.5.2023 KLO 09.00

Ukrainan uudelleenrakentamisesta kiinnostuneiden suomalaisten yritysten mielenkiinto kohdistuu eniten rakentamiseen ja energiasektoriin, käy ilmi EastCham Finlandin tuoreesta yrityskyselystä. Kyselyn vastaajista 20 prosenttia kertoo yrityksensä olevan kiinnostunut asuinrakentamisesta, 20 prosenttia energiasektorista sekä yli 17 prosenttia toimisto- ja liikerakentamisesta.

Kiinnostavimpiin aloihin lukeutuivat myös vesi- ja jätehuolto, suunnittelu ja konsultointi sekä maatalous, joista jokaisesta on kiinnostunut 16 prosenttia vastaajista. Vähiten mainintoja saivat telekommunikaatio, IT ja digitalisaatio, koulutus sekä terveydenhuolto.

– Ukrainan uudelleenrakentaminen selvästi kiinnostaa suomalaisia yrityksiä. Vastausten perusteella yritykset haluavat tehdä uudelleenrakentamista nimenomaan yhdessä ukrainalaisten kanssa maan toiveet ja tarpeet huomioiden. Ukraina on kuitenkin monille yrityksille uusi markkina ja siksi tiedon ja tuen tarve korostuvat. Suomalaiset yritykset tunnistavat hyvin myös toimintaympäristön haasteet, sanoo EastCham Finlandin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Tukea tarvitaan tarpeiden ja rahoituksen kartoittamisessa

Uudelleenrakentamiseen valmistautumisessa 60 prosenttia vastaajista kertoi tarvitsevansa tietoa Ukrainan tarpeista. Vastaajista 54 prosenttia haluaa tietoa rahoituksesta ja 51 prosenttia maan liiketoimintaympäristöstä.

Avointen vastausten mukaan vastaajien suurimmat haasteet uudelleenrakentamisessa liittyvät rahoitukseen, turvallisuuteen, korruptioon ja paikallisten kumppanien löytämiseen. Yritykset pitävät tärkeänä, että uudelleenrakennushankkeisiin myönnettävä rahoitus käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu.

Vastaajista yhdeksän prosenttia ei koe tarvitsevansa tukea uudelleenrakentamiseen valmistautumisessa.

Ukraina monille uusi markkina

Ukraina on suurelle osalle vastaajia uusi markkina. Vastaajista 65 prosentilla ei tällä hetkellä ole vientiä, tuontia tai paikallista liiketoimintaa Ukrainassa, eikä 49 prosentilla ollut vientiä, tuontia tai paikallista liiketoimintaa maassa ennen vuotta 2022. Vastaajilla ei ollut tuotantoa Ukrainassa ennen vuotta 2022, eikä tällä hetkellä.

Vastaajista 44 prosentilla oli vientiä Ukrainaan ennen vuotta 2022 ja 26 prosentilla on vientiä Ukrainaan tällä hetkellä.

Kyselyn taustat

EastCham valmistautuu parhaillaan Ukrainan uudelleenrakentamiseen yhdessä yritysten, elinkeinoelämän järjestöjen ja ministeriöiden kanssa. Kyselyllä selvitettiin yritysten näkemyksiä ja tarpeita uudelleenrakentamiseen valmistautumisessa.

Kyselyyn vastasi 80 yritysjohtajaa, joista 77 kertoi yrityksensä olevan kiinnostunut Ukrainan uudelleenrakentamisesta. Vastaajista puolet edustaa teollisuustuotteiden toimialaa ja 76 prosenttia pk-yrityksiä. Kysely toteutettiin yritysjohtajille suunnattuna verkkokyselynä 2.5.-14.5.2023. Vastaajayritykset ovat EastCham Finlandin jäsen- ja asiakasyrityksiä.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt

Satu Niemelä, viestintä- ja markkinointijohtaja, 040 359 1582, satu.niemela(at)eastcham.fi

EastCham Finland

EastCham Finland on asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaatio. Osana Team Finland -verkostoa se tuottaa kansainvälistymispalveluita kaikille suomalaisille yrityksille. EastCham tunnistaa talouden signaalit ja tukee suomalaisten yritysten liiketoimintaa Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasian markkinoilla sekä valmistautuu Ukrainan uudelleenrakentamiseen yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi EastCham tekee pakoteneuvontaa.

Back top top