Skip to Content

Venäjä-tutkimus

Suomessa toimii useita Venäjän taloutta ja yhteiskuntaa seuraavia ja tutkivia organisaatioita. Alla on esitelty niistä tunnetuimmat.

Suomen Pankki

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT julkaisee Venäjän makrotaloutta käsitteleviä tutkimuksia ja artikkeleita. BOFIT:ilta ilmestyy viikoittain sähköpostilla tilattava uutiskirje, jossa on yleensä 2-4 ajankohtaista talouteen liittyvää artikkelia. BOFIT järjestää myös talouteen liittyviä ajankohtaisseminaareja.

Aleksanteri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se palvelee Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Aleksanteri-instituutti järjestää Venäjä-aiheisia konferensseja, seminaareja ja koulutustilaisuuksia, sekä julkaisee Venäjä-aiheisia ajankohtaiskatsauksia. Instituutti ylläpitää myös yhtä Suomen laajimmista Venäjä-aiheisista postituslistoista.

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun alaisen CEMATin Venäjä-tutkimus kattaa sekä talouden seurannan makro- ja aluetasolla että yritysstrategioiden ja liiketoimintakäytäntöjen analyysin. CEMAT ylläpitää talouselämän Venäjä-tietoa julkaisevaa Finrusresearch-sivustoa ja julkaisee puolivuosittain Venäjän talousnäkymät -raporttia.

Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittinen instituutti on Suomen eduskunnan alainen tutkimuslaitos, joka tuottaa ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Instituutti julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä.

Pan-Eurooppa Instituutti

Turun yliopiston alainen Pan-Eurooppa Instituutti (PEI) tarkastelee Euroopan talouden ja liiketoiminnan kehitystä koko mantereen laajuudessa. Se keskittyy muutosten seurantaan Itämeren talousalueella, arktisella alueella ja EU:n itäisissä rajanaapureissa, erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Instituutti järjestää aihepiiriinsä kuuluvia foorumeita, seminaareja ja luentosarjoja ja julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Baltic Rim Economies-raporttia.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on yksityinen, voittoa tavoittelematon talouden tutkimus- ja ennustelaitos. ETLAssa tehdään tutkimuksia ja talousennusteita ja tutkimustyön tuloksia julkaistaan sekä kirjoina että lyhyempinä raportteina Working Papers – ja Raportit-sarjassa. ETLA julkaisee säännöllisesti myös Venäjän taloutta käsitteleviä tutkimuksia.

RussiaHUB

RussiaHUB on Aleksanteri-instituutin koordinoima yhteistyö-organisaatio, joka yhdistää Helsingin seudulla toimivia Venäjä-toimijoita. Aleksanteri-instituutin lisäksi RussiaHUB:issa ovat mukana mm. Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Aalto-yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Suomen Pankki, Elinkeinoelämän Keskusliitto, East Office, Keskuskauppakamari ja Helsingin kaupunki. Russia Hubin kotisivuilla julkaistaan tietoja ajankohtaisista Venäjä-aiheisista tapahtumista.

Back top top