Skip to Content
Talous ja kuluttajat Taneli Dobrowolski
Avoin 6724

BOFIT: Kuva kotitalouksien tulojen ja kulutuksen luisusta monisyinen

Tilastotietojen mukaan viime vuonna yksityinen kulutus Venäjällä väheni viisi prosenttia ja kotitalouksien reaalitulot supistuivat kuusi prosenttia, vaikka keskimääräinen reaalipalkka nousi hieman. Näitä eroja selittää useampikin seikka, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit kirjoittaa viikkokatsauksessaan.

Venäjän tilastovirasto Rosstatin tiedot kotitalouksien saamien palkkojen yhteissummasta antavat huomattavasti heikomman kuvan kehityksestä kuin pelkät keskipalkkatiedot. Palkkasumma ei tämänhetkisten tietojen mukaan kasvanut viime vuonna lainkaan nimellisruplissa, joten reaalisesti se väheni yli seitsemän prosenttia. Palkkasumma muodostaa 65 prosenttia kotitalouksien kaikista tuloista ja sisältää myös Rosstatin tekemän arvion harmaista palkoista.

Kun työllisyys pysyi ennallaan ja maksettua palkkasummaa supistava palkkarästien kasvu oli vain lievää, palkkasumman heikko kehitys voi kieliä harmaiden palkkojen vähenemisestä mutta myös osa-aikatyön lisääntymisestä.

Myös kotitalouksille maksetut sosiaalituet, jotka muodostavat lähes viidesosa kotitalouksien tuloista, lisääntyivät viime vuonna hieman inflaatiota hitaammin lähinnä eläkkeiden pienten korotusten vuoksi. Kotitalouksien rahoituskäyttäytyminen ei myöskään tukenut kulutusta kovin paljoa, sillä niiden luotonotto oli melko vaisua, eikä säästäminen vähentynyt mainittavasti.

Kotitalouksien kulutusmenoja puolestaan pienensi verojen ja vastaavien maksujen kasvu. Menot tavaroihin ja palveluihin lisääntyivät viime vuonna nimellisruplissa ainoastaan kolme prosenttia. Menot palveluihin kasvoivat hieman tavaramenoja nopeammin, joten reaalisesti ne supistuivat hieman. Tavaroiden ostomenot kasvoivat vain pari prosenttia ja vähenivät siten reaalisesti noin viisi prosenttia, eli saman verran kuin vähittäiskauppa. Koko yksityistä kulutusta veti alas myös venäläisten ulkomaisten matkailumenojen jyrkkä pudotus.

Kotitalouksien kulutus- ja tulotiedot voivat kuitenkin vielä muuttua parempaan päin. Venäjän keskuspankin laskelmien mukaan vähittäiskaupan määrä saattoi supistua vuonna 2016 vain pari prosenttia. Keskuspankin mukaan arviota tukevat eräät kulutus- ja vähittäiskauppatiedot ja -kyselyt.

Back top top