Skip to Content
Talous ja kuluttajat Taneli Dobrowolski
Avoin 6590

BOFIT: Rupla jatkaa vahvistumistaan

Ruplan vahvistuminen on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti jo vuoden verran.

Rupla on vahvistunut kuluvan vuoden aikana noin kahdeksan prosenttia dollariin ja viisi prosenttia euroon nähden. Vahvistumisen taustalla on ollut tukevasti ylijäämäinen kauppatase ja sitä on tukenut myös ulkomaisten sijoittajien lisääntynyt kiinnostus Venäjän markkinoihin, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT kirjoittaa viikkokatsauksessaan.

Ruplan vahvistuminen on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti jo vuoden verran. Maaliskuussa ruplan reaalinen kauppapainotettu kurssi oli 30 prosenttia vahvempi kuin vuotta aiemmin.

Vahvistuva rupla hillitsee inflaatiota

Valuuttakurssimuutokset välittyvät Venäjällä hintoihin yleensä melko nopeasti ja voimakkaasti, joten ruplan vahvistumisella on tapana hillitä inflaatiota.

Valtion ruplamääräisiä verotuloja ruplan vahvistuminen vähentää, koska öljyverot riippuvat suurelta osin öljyn dollarihinnasta. Hitaampi inflaatio kuitenkin tukee verotulojen ostovoimaa. Kotitalouksien kannalta ruplan vahvistuminen tekee tuontitavaroista ja -palveluista edullisempia.

Tuontiteknologian kustannukset pienenevät

Venäläisten yritysten näkökulmasta ruplan vahvistuminen heikentää tuonnin kanssa kilpailevien yritysten hintakilpailukykyä, mutta vähentää tuontiteknologian ja -panosten kustannuksia. Kyselytutkimusten mukaan pääosa venäläisistä jalostusteollisuuden yrityksistä on varsin riippuvaisia tuonnista. Lisäksi ruplan vahvistuminen vähentää yritysten ulkomaisen velan kustannuksia.

Venäjän viennin määrän kehitys ei ole kovin herkkä valuuttakurssivaihteluille. Vienti koostuu pitkälti öljystä, jonka hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla dollareissa ja kysyntä joustaa hitaasti hinnan muuttuessa. Ruplan vahvistuessa myös öljynvientiyritysten ruplamääräiset tulot kuitenkin vähenevät. Lisäksi ruplan vahvistuminen vähentää muun viennin (esim. puutavara ja metallit) hintakilpailukykyä.

Back top top