Skip to Content
Ympäristö ja terveys Patrik Saarto
Avoin 2291
Kysely: puolet venäläisistä lajittelisi jätteensä, jos kodin lähelle tuotaisiin keräysastioita

Kysely: puolet venäläisistä lajittelisi jätteensä, jos kodin lähelle tuotaisiin keräysastioita

Jäteuudistus on näkynyt useimpien vastaajien arjessa kohonneina jätemaksuina.

Puolet tutkimuskeskus Levadan kyselyyn vastanneista venäläisistä kertoo olevansa valmis lajittelemaan kotitalousjätteensä, mikäli kodin lähellä vain olisi keräysastioita lajiteltua jätettä varten.

Maaliskuussa tehdyn kyselyn vastaajista 16 prosenttia kertoo jo lajittelevansa, mutta lähes joka kolmas ei aio lajitella.

Suurin syy jättää lajittelematta on kyselyn mukaan ajan puute. Myös tilan puute kotona ja pelko siitä, että jätteet kuitenkin sekoitetaan matkalla kaatopaikalle, olivat yleisimpiä syitä lajittelemattomuudelle.

Osa vastaajista koki jätteiden käsittelyn vastenmielisenä ja osa taas ei halua lähteä ulos asti viemään roskia, jos rapusta löytyy jätekuilu.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka tammikuussa voimaan astunut jäteuudistus on vaikuttanut heidän asuinpaikkansa jätehuoltoon.

Suurin osa vastaajista, 43 %, kertoi jätemaksujen nousseen. Lähes yhtä suuri osuus ei ole huomannut mitään muutosta.

Kysely toteutettiin 21.-27. maaliskuuta ja siihen vastasi 1600 täysi-ikäistä henkilöä 137 eri asuinalueelta. Lajittelukäyttäytymisessä ei ollut kovin suurta eroa iän tai sukupuolen mukaan. Mitä iäkkäämpi vastaaja oli, sitä varmempi hän oli siitä lajitteleeko vai ei.

18-24-vuotiaista vastaajista 14 prosenttia kertoi lajittelevansa, 44 prosenttia lajittelisi, jos kodin lähellä olisi astioita ja 36 prosenttia ei aio lajitella.

Yli 65-vuotiaista vastaajista 19 prosenttia kertoi lajittelevansa, 56 prosenttia lajittelisi, jos kodin lähellä olisi astioita ja 21 prosenttia ei aio lajitella.

Asukasluku vaikutti vastauksiin siten, että mitä suurempi asuinpaikka oli, sitä useampi lajittelisi, jos kodin lähellä olisi astioita. Suurimpien paikkakuntien asukkaat olivat samalla epävarmimpia siitä, lajitellako vai ei.

Lue myös:

https://www.eastcham.fi/jatehuoltouudistus/

https://www.eastcham.fi/mahdollisuudet/markkinaselvitykset/market-study-russian-waste-management/

Back top top