Skip to Content
Talous ja kuluttajat Taneli Dobrowolski
Avoin 5377

Suomen Pankki ennustaa Venäjän talouden kääntyvän tänä vuonna kasvuun

Kuluvan vuoden talouskasvua tukee erityisesti korkeampi öljyn hinta.

Venäjän BKT supistui ennakkotietojen mukaan viime vuonna 0,2 prosenttia. Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän talouden kääntyvän tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun. Viime vuonna Venäjän BKT supistui ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia.

Kuluvan vuoden talouskasvua tukee erityisesti korkeampi öljyn hinta, joka markkinaodotusten mukaan pysyy lähivuosina lähes 55 dollarissa.

Talouskasvua siivittää myös vähitellen elpyvä kotimainen yksityinen kysyntä. Kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan verkkaisesti korkeampien tulojen ja hitaamman inflaation tukemana. Myös investointien ennakoidaan lisääntyvän hieman, koska taloudessa on vain vähän vapaata kapasiteettia. Investointeja rajoittavat kuitenkin edelleen heikko liiketoimintaympäristö ja epävarmat talousnäkymät.

Lähivuosina tuonnin odotetaan kasvavan kuuden prosentin vuosivauhtia

Vähitellen elpyvä kysyntä ja huomattavasti vahvistunut rupla vetävät myös Venäjän tuonnin kasvuun tänä vuonna, BOFIT arvioi. Tuonnin määrä on viime vuosina supistunut yhteensä yli kolmanneksella, mutta lähivuosina sen odotetaan kasvavan kuuden prosentin vuosivauhtia. Tuonnin kasvua hillitsevät kuitenkin useille elintarvikkeille ja julkisille hankinnoille asetetut tuontirajoitukset. Viennin määrä kasvanee lähivuosina hitaasti sekä kysyntä-, että tarjontarajoitteiden vuoksi.

BOFIT luettelee ennusteensa riskiksi öljyn hinnan kehityksen, jonka vaihtelut vaikuttavat nopeasti Venäjän talouskehitykseen. Lähestyvät presidentinvaalit voivat lisätä paineita julkisten menojen kasvattamiseen, mikä voisi hetkellisesti kiihdyttää talouskasvua ennustetusta. Toisaalta tuonti voi elpyä syvästä kuopastaan odotettua reippaammin hidastaen BKT:n kasvua.

Venäjän talouden odotetaan jatkavan verkkaista 1,5 prosentin kasvua myös tulevina vuosina. Talous toimii jo lähellä kapasiteettinsa rajoja ja nopeamman kestävän kasvun vaatimia rakenteellisia uudistuksia ei ole näköpiirissä, BOFIT kirjoittaa viikkokatsauksessaan.

Back top top