Skip to Content
Ulkomaankauppa ja liiketoiminta Taneli Dobrowolski
Avoin 4860

Barometritutkimus: Venäjän-kaupassa näyttää taas hieman paremmalta

Yritysten odotukset Venäjän talouden ja oman Venäjän-kaupan kehityksestä ovat kääntyneet selvästi positiivisiksi viime syksynä tehtyyn kyselyyn verrattuna.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Business Team for Russia -yhteistyökumppaneineen julkaisi tiistaina suomalaisyritysten Venäjän-kaupan tilannetta selvitelleen barometritutkimuksensa. Yrityksiltä kysyttiin muun muassa arvioita Venäjän talousnäkymistä sekä Venäjän liiketoimintojen ja Venäjän-kaupan kehityksestä ja näkymistä.

Yritysten odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat kääntyneet selvästi positiivisiksi viime syksynä tehtyyn kyselyyn verrattuna. Yli puolet (63 %) kyselyyn vastanneista arvioi Venäjän talouden kehittyvän myönteisesti seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Suomalaisyritysten liiketoiminta Venäjällä on piristynyt kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Kasvusta raportoi yli puolet (54 %) vastaajista ja supistumisesta kertoo enää noin joka kymmenes. Vastaajista 63 prosenttia odottaa liiketoimintansa kasvavan myös seuraavan puolen vuoden aikana.

Vientiä harjoittavista yrityksistä 37 prosenttia kertoi viennin Venäjälle lisääntyneen kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Reilusti yli puolet vastanneista uskoo viennin kasvavan myös seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Myös yhä useammat tuontia harjoittavat yritykset (32 %) kertovat tuonnin Venäjältä kehittyneen positiivisesti viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tuonnin uskotaan lisääntyvän jonkun verran myös seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Investoinneissa ollaan varovaisia

Venäjän kohentuneista talousnäkymistä ja piristyneestä kaupasta huolimatta yritykset eivät kuitenkaan vielä kiirehdi kasvattamaan investointejaan Venäjälle.

Kyselyn mukaan neljännes yrityksistä kertoo investoineensa Venäjälle viimeisten 12 kuukauden aikana. Investointeja Venäjälle tehneiden yritysten osuus säilyi käytännössä samalla tasolla viime syksynä toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Noin neljäsosa yrityksistä kertoo aikovansa investoida Venäjälle seuraavien 12 kuukauden aikana. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö tai edustusto Venäjällä.

Suurimmat ongelmat

Suurimmiksi ongelmikseen Venäjän liiketoiminnassa yritykset mainitsivat useimmin Venäjän talouden, ruplan kurssin ja poliittisen tilanteen.

Hieman yli puolet yrityksistä arvioi, että Venäjän protektionistisilla toimilla on ollut vaikutusta yrityksen toimintaan. Yrityksiin vaikuttavat muun muassa kotimaisten tuotteiden suosiminen Venäjällä ja paikallisen työvoiman käyttövaatimukset esimerkiksi kokoonpanotöissä.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 300 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) jäsenyritystä. Tutkimuksen ovat tilanneet SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät ry ja sen on toteuttanut Taloustutkimus Oy.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin tarkemmin täällä.

Back top top