Skip to Content
Laki ja tulli Taneli Dobrowolski
Avoin 3244

Venäjän julkisiin hankintoihin osallistuvien yritysten kriteereitä kiristetään

Vuodenvaihteessa Venäjällä tuli voimaan lainmuutos jonka mukaan pääosin korruptiota koskevien Venäjän rikoslain määräysten rikkomisesta oikeuteen joutuneita henkilöitä ei enää päästetä julkisiin hankintaprosesseihin. Sama koskee myös oikeushenkilöä ja sen eri hallintoelimissä työskenteleviä henkilöitä.

Yrityksillä rajoitukset ovat voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös estää osallistuminen julkisiin hankintoihin tehty, ja yksityishenkilöillä siitä, kun jutussa on annettu lainvoimainen päätös.

Toimeenpanevina viranomaisina asiassa toimivat työministeriö sekä talouskehitysministeriö.

Back top top