Skip to Content
Asiantuntijan palsta

Elise Jäämeren työpäivät täyttyvät kiertotaloudesta ja ESG:stä

Elise Jäämeri on Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yritysneuvoja vastuualueenaan kiertotalouden, kestävän kehityksen sekä jätehuollon yritysten vienninedistäminen ja markkinatiedon kerääminen.

Olen työskennellyt Suomalais- Venäläisessä kauppakamarissa keväästä 2021 lähtien, joten olen toimiston tuoreimpia vahvistuksia. Kiinnostuin yritysneuvojan työtehtävästä sen monipuolisuuden takia. Yritysneuvojan keskeisin työtehtävä on kerätä ajankohtaista markkinatietoa oman vastuualueen yritysten tueksi, pyrkiä luomaan jäsenyrityksille verkostoitumistilaisuuksia ja ylipäätään kaikin tavoin pyrkiä tukemaan yritysten toimintaa markkinoilla. Pandemia on asettanut haasteita tehtävän toteuttamiseen, ja offline-tilaisuuksien järjestäminen on osoittautunut lähes mahdottomaksi. Nyt paluuta normaaliin on kuitenkin jo selvästi ilmassa.

Kuluvana vuonna olen tehnyt yhteistyötä Business Finlandin kanssa yhteisessä Waste to Value Russia -hankkeessa sekä ympäristöministeriön kanssa Kestävä jätteiden hallinta Venäjällä -hankkeessa. Yhteistyön tuloksena kauppakamari on julkaissut suomalaisia yrityksiä ja suomalaista teknologista osaamista esitteleviä videoita. Videoiden aiheina ovat muun muassa jätteistä energiaksi -teknologia, biokaasun tuottaminen sekä kiertotalouden periaatteita noudattavat yritykset. Jätealan yhtiöiden toiminta on myös videoissa paljon esillä.

https://www.youtube.com/watch?v=A0VO2qDAabY

Suomalaiset yritykset pärjäävät Venäjän markkinoilla hienosti ja pyrin omalla toiminnallani auttamaan yrityksiä: kerään markkinatietoa, selvitän kiinnostuneita yhteistyökumppaneita ja autan suomalaisia yrityksiä saamaan näkyvyyttä. Videoiden tuottamisen taustalla on niin ikään pandemian vaikutus vienninedistämiseen ja offline-tapaamisten perumiseen. Videoiden avulla yritykset saavat näkyvyyttä verkossa ja niitä pystytään levittämään monen eri kanavan ja organisaation kautta

Vastaavat hankkeet ovat kahden tai useamman eri sidosryhmän yhteistyön tulosta. On ollut erittäin mielekästä ja opettavasta työstää yhteisiä projekteja eri organisaatioiden kanssa. Kauppakamarilaisena yritysnäkökulma on keskeinen ja pyrin kaikessa tekemisessäni miettimään, miten suomalaiset yritykset hyötyvät, mitä yrityskontaktit ovat kiinnostuneita lukemaan Venäjän markkinoista ja miten erilaiset tapahtumat ovat mahdollisimman hyviä tuotteiden ja teknologioiden esittelytilaisuuksia.

https://www.youtube.com/watch?v=z5cm_aHaaJw&t=1s

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on vienninedistämisen lisäksi toimia hyödyllisenä verkostona jäsenistölleen ja tuottaa laadukasta uutissisältöä ja ajankohtaisia koulutuksia. Maksuttomat neuvonnat sekä jäsenneuvonta ovat keskeinen osa yritysneuvojan työviikkoa. Saan tasaisesti pyyntöjä perehtyä Venäjän markkinoiden tai Suomen yrityskentän yksityiskohtiin.

ESG-arvot, vihreä rahoitus ja kiertotalous puhuttavat

Venäjän markkinoilla puhuttaa tällä hetkellä melko voimakkaasti ESG-arvot, vihreä rahoitus, vetytalous ja siirtyminen kiertotalouteen. Jätehuolto ja teollisuusjätteiden käsittely on ongelma, joka Venäjän on ratkaistava lähivuosina, mutta sen kehitys on ollut maltillista ja tavoitteet kunnianhimottomia.

ESG-arvojen merkityksen lisääntyminen ja niiden implementoiminen on tapahtumassa Venäjällä sekä sisäisestä että ulkoisesta paineesta. Ulkoinen paine on kuitenkin merkittävämpi. Venäjän ilmastotoimet ovat kasvamaan päin, mutta silti kehitys on jäljessä eurooppalaisia kilpailijoitaan. Venäjän keskeisimmät kauppakumppanit ovat Euroopan Unioni ja Kiina, joissa molemmissa on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja projekteja. Valtion investointien kohdentaminen ja ilmastotoimet ovat kiinnostava kysymys, joita on syytä seurata jatkossa. Merkittävää on myös yksilöiden suhtautuminen ESG-arvoihin.

https://www.youtube.com/watch?v=1Nse1pjitTg&t=1s

Varapääministeri Viktoria Abramtšenko on ottanut tehtäväkseen paneutua vihreisiin toimiin ja hän on toteuttanut päästökauppahankkeen Sahalinin saarella. Venäjän kansallinen ekologia-projekti, johon jätehuoltouudistuskin kuuluu, on merkittävä poliittinen linjaus. Se on Venäjän isoin investointiprojekti infrastruktuurihankkeiden jälkeen.

Venäjän ilmastoteot

Venäjä on maailman viidenneksi suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Maalla on matala motivaatio kasvihuonepäästöjen vähentämiseen lisäsääntelyn kautta. Poliittisella tasolla ei ole toistaiseksi strategisia asiakirjoja tukemaan ilmastotavoitteita tai vakavasti otettavia tavoitteita korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Samaan aikaan Venäjällä on suuri potentiaali tuuli- ja aurinkovoiman käyttöön. Nyt asennemuutosta on kuitenkin havaittavissa ja se näkyy kiihtyneenä keskusteluna ESG-arvojen implementoimisesta yritysmaailmaan. Kehitys on nytkähtänyt eteenpäin, uutta sääntelyä on luvassa ja maan johto keskustelee ilmastokysymyksistä.

Nyt kannattaa seurata seuraavia kehityskulkuja:

  1. Vetytalous
  2. Suomalaiset kierrätystekstiilit ja kuidut
  3. Venäjän tuottajavastuu-
    uudistus

Artikkeli on julkaistu Venlassa 2/2021. Lue näköislehti jäsentunnuksilla:

Venla 2/2021


Eikö yrityksesi ole vielä jäsen? Tutustu jäsenyyteen:

Jäsenyys

Back top top