Skip to Content
Jäsenyritykset

”Kuunnelkaa toisianne, älkääkä tehkö johtopäätöksiä valmiiden stereotypioiden pohjalta”, sanoo BusinessOulun Maria Melnikova

Kymmenen vuotta sitten Oulun kaupunki perusti BusinessOulun kehittämään kaupungin taloutta ja työllisyyttä. Sen tehtäväksi tuli myös toteuttaa kaupungin strategian mukaisia yrityspalveluja paikallisesti ja kansainvälisesti. BusinessOulu tarjoaa kaikille maksuttomia kehittämispalveluja, ja sen asiakkaina on niin startupeja kuin isoja kansainvälisiä yrityksiäkin. Alueen talouden kasvun moottoreita ovat tällä hetkellä ICT, bio- ja ympäristöala, teollisuus, kauppa, matkailu, logistiikka, terveys- ja hyvinvointiala sekä luovat alat.

Teksti Satu Niemelä  Kuvat Patrik Saarto ja Business Oulu

Kansainvälistymispalvelut ovat laajat ja kauppakumppaneita etsitään lähes joka mantereelta. Suomalaisten yritysten kanssa käydään vienninedistämismatkoilla, osallistutaan konferensseihin
ja seminaareihin sekä räätälöityihin B2B-tapaamisiin.

BusinessOulun organisaatio on myös itsessään kansainvälinen: esimerkiksi Norjan markkinoita hoitaa norjalainen, Ruotsia ruotsalainen ja Japania japanilainen. Vuonna 2013 BusinessOulu palkkasi Oulun yliopistossa International Business Managementia opiskelevan ja venäjää äidinkielenään puhuvan Maria Melnikovan kehittämään suhteitaan Venäjään ja IVY-maihin.

Oululla oli jo ennestään aktiivista toimintaa ystävyyskaupunkinsa Arkangelin, Karjalan, Kostamuksen ja Murmanskin kanssa. Uzbekistanin pääkaupungissa Tashkentissa syntyneen ja myöhemmin moskovalaistuneen Melnikovan myötä BusinessOulu alkoi rakentaa suhteita myös Pietariin, Moskovaan, Kazaniin ja Keski-Venäjän alueille.

Kymmenen vuotta Suomessa asuneen ja Moskovan valtionyliopistossa talousmaantiedettä pääaineenaan lukeneen Melnikovan mukaan hän on luonut Venäjän-toimintoihin asiakaspalveluprosessit, laajentanut verkostoja ja yhteistyökohteita. Melnikovan kokemus mm. Venäjän energiasektorilta ja perheyrityksen pyörittämisestä on niin sanotusti valjastettu Oulun alueen yritysten käyttöön.

Yritykset käyttävät BusinessOulun kansainvälistymispalveluja kiitettävästi. Uusien markkinoiden avaaminen, viennin suunnittelu ja investointimahdollisuudet kiinnostavat.

– Autamme yrityksiä myös tarjouskilpailuissa. Suomalaiset yritykset eivät voi suoraan osallistua kilpailutuksiin Venäjällä. Ne voivat kuitenkin tarjota omaa osaamistaan tarjouskilpailuihin osallistuville venäläisille yrityksille ja näin päästä mukaan, Melnikova kertoo.

BusinessOulu

BusinessOulun tehtävä on toteuttaa Oulun kaupungin strategian mukaisia yrityspalveluja paikallisesti ja kansainvälisesti. Alueen talouden kasvun moottoreita ovat ICT, bio- ja ympäristöala, teollisuus, kauppa, matkailu, logistiikka ja luovat alat.

Yhteistyön maantiedettä

BusinessOulu on solminut lukuisia aiesopimuksia eri puolilla Venäjää kaupunkien, yritysten, yrityshautomojen, yrityspuistojen, oppilaitosten ja alueviranomaisten kanssa.

Vuosittain se vie suomalaisia yrityksiä Venäjän suurimpaan startup -tapahtumaan, Startup Villageen Moskovaan.

– Yhteistyö Skolkovossa on tiivistä ja Moskovan alueen edustajien kanssa käydään aktiivista dialogia muun muassa älykaupunkiratkaisuista, joissa Oulun Smart City -hanke on suunnannäyttäjänä. Olemme allekirjoittaneet aiesopimuksen myös IT Park Kazanin kanssa Tatarstanissa, Melnikova kertoo.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston allekirjoittama aiesopimus Pietarissa on realisoitunut yhteistyönä Oulun kaupungin, BusinessOulun, ITMO-yliopiston ja Ingrian yrityshautomon välillä. Yhteistyötä tehdään Pietarissa myös Suomi-Talon kanssa.

Murmanskiin BusinessOulu vie delegaatioita ja myös siellä on meneillään yhteistyöprojekteja. Ystävyyskaupunki Arkangelin kanssa on tehty viime vuosina yhteistyötä pääasiassa kulttuurialalla.
Karjalan tasavallassa on meneillään useampi hanke. BUSY-hankkeessa kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja CULTA-projektissa luovia aloja kehittämään liiketoimintaa. Mukana projekteissa on muun muassa Oulun ammattikorkeakoulu ja Petroskoin valtionyliopisto.

BusinessOulu on solminut lukuisia aiesopimuksia eri puolilla Venäjää kaupunkien, yritysten, yrityshautomojen, yrityspuistojen, oppilaitosten ja alueviranomaisten kanssa.

– Yhteisprojekteissa opiskelijat kehittävät liiketoimintaideoita. Toivomme, että näistä syntyy aktiivisia ja menestyviä yrityksiä, Melnikova sanoo ja kertoo nauttivansa työstä yrittäjyyden ja opiskelijoiden parissa.

Kansainvälinen Oulu on suosittu ulkomaalaisten opiskelijoiden keskuudessa. BusinessOulu järjestää uramessuja opiskelijoille ajatuksena, että hankittuaan ammatillisen pätevyyden Suomessa, he myös työllistyisivät täällä.

– Oulun kaupunki haluaa pitää kiinni valmistuneista. Yhtenä esimerkkinä työstämme on vuosittainen työ- elämään suuntautunut Löyly-tapahtuma kansainvälisille opiskelijoille ja alumneille, sanoo Melnikova.

BusinessOulun ovet ovat auki myös Novosibirskiin, Samaraan ja Novgorodiin sekä IVY-maista Valko-Ve- näjälle, Ukrainaan, Kazakstaniin, Uzbekistaniin ja Georgiaan.

BusinessOulu tekee tiivistä yhteistyötä muiden Team Finland Russia -toimijoiden kanssa. Aktiivisinta yhteistyö on Suomen Moskovan-suurlähetystön, Pietarin Suomen-pääkonsulaatin ja Petroskoin Suomen-konsulaatin, Business Finlandin ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kanssa.

– Osallistumme konferensseihin, vienninedistämis- matkoille ja B2B-tapaamisiin. Samalla houkuttelemme venäläisiä yrityksiä investoimaan Oulun alueelle. Etsimme sijoittajia ja kumppaneita. Annamme tukea viestinnässä ja logistiikassa sekä markkinoimme Oulun aluetta tiedotusvälineissä ja tuomme tänne venäläisiä toimittajaryhmä, Melnikova listaa.

BusinessOulu

Oulu.

Suomalaisten kanssa kärsivällisyyttä

BusinessOulu työllistää kaiken kaikkiaan 140 henkilöä. Maria Melnikova pitää toimiston kansainvälisestä, luovasta ja kannustavasta ilmapiiristä.

– Meillä on töissä todella aktiivisia ihmisiä, jotka tulevat hyvin erilaisista taustoista. Kollegalta saa aina konsultointia ja tukea. Pidämme yhdessä aivoriihiä ja jalostamme niissä syntyneitä uusia ideoita.

BusinessOulun toimisto siirtyi etätöihin maaliskuussa. Maria Melnikova on työskennellyt siitä lähtien Helsingin kodistaan käsin. Koronapandemia on vaikuttanut paljon työn tekemiseen, mutta optimistina hän haluaa nähdä myös tilanteen hyvät puolet.

– Henkilökohtaisesti minulta peruuntui 12 työmatkaa ja tapahtumaa huhti-heinäkuulta. Yleisesti tämä maailman tilanne vaikuttaa vahvasti liike-elämään. Töitä meillä kuitenkin riittää ja teemme nyt paljon neuvontatyötä. Vaikka olen valmistautunut siihen, että rajat pysyvät kiinni vielä pitkään, odotan kovasti sitä, että pääsemme palaamaan normaaliin työelämään.

BusinessOulu saa yhteydenottoja myös Venäjältä. Yritykset tiedustelevat nyt, voisiko Suomesta ostaa liiketoimintaa. Venäläiset yritykset ovat erittäin kiinnostuneita energiatehokkuudesta ja puhtaista teknologioista kuten vedenpuhdistuksesta. BusinessOulu tarjoaa startup-palveluita ja yrityskonsultointia myös venäläisille yksityisyrittäjille, sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Yritysten pyynnöstä toteutetaan alustavia markkinatutkimuksia.

– Suomen mahdollisuudet kiinnostavat ja venäläiset yritykset kysyvät usein, miten suomalaisten kanssa pitää toimia. Yrityksillä ei ole paljoakaan tietoa Suomen markkinoista. Me konsultoimme heitä ja yritämme löytää heille parhaat kontaktit. Jos niitä ei löydy Oulun alueelta, järjestän yhteyksiä muualta Suomesta.

”Venäläiset yritykset kysyvät usein, miten suomalaisten kanssa pitää toimia.”

Melnikovalla on mielessä kolme tärkeää neuvoa, miten suomalaisessa liike-elämässä ja yrityskulttuurissa tulee toimia.

– Ensimmäiseksi neuvon venäläisiä olemaan kärsivällisiä suomalaisten kanssa. Asiat eivät välttämättä hoidu niin nopeasti kuin venäläinen kumppani haluaisi. Toiseksi peräänkuulutan positiivista asennetta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä neuvotteluissa. Kolmas neuvoni on, että kuunnelkaa toisiamme, älkääkä tehkö johtopäätöksiä valmiiden stereotypioiden pohjalta.

Artikkeli on julkaistu Venlassa 2/2020. Lue numero näköislehtenä jäsentunnuksilla:

Venla 2/2020

Back top top