Skip to Content
Teema

Itärajalla varauduttiin koronaan jo hyvissä ajoin – ”Rajan tulee läpäistä vain ihmisiä ja tavaroita, ei viruksia”

Koronakriisin talousvaikutukset ovat näkyneet paitsi koko maailmassa, myös Suomen itärajalla. Suomen Tullin tilastojen mukaan tammi-syyskuussa tavaravienti Venäjälle väheni yli viidenneksen ja tavaratuonti Venäjältä kolmanneksen. Tavaratuonnin arvon laskuun vaikutti osaltaan suurimman tuontituotteen, eli öljyn, hinnan merkittävä lasku. Venla-lehden toimitus selvitti, kuinka korona on vaikuttanut tullin toimintaan molemmin puolin rajaa.

Teksti Patrik Saarto  Kuvat Shutterstock

Suomen Tulli – enemmän aikaa tavaraliikenteelle

Suomen Tullissa varauduttiin koronan leviämiseen jo varhaisessa vaiheessa, joten henkilökunta on pysynyt terveenä, kerrotaan Suomen Tullista. Rajanylityspaikoilla Tulli on tehnyt yhteistyötä terveysviranomaisten ja rajavartioston kanssa muun muassa koronaviruksen torjuntaan liittyvässä tiedottamisessa.

Erityistä huomiota on kiinnitetty asiakaskohtaamisiin sekä asiakaspisteissä että valvontatehtävissä. Suojavälineitä on hyödynnetty ja tarvittaessa tehty tehostettuja siivouksia.

– Matkustajaliikenteeseen liittyvien rajoitusten myötä ulkomaan matkustajamäärät ovat pudonneet maa-, meri- ja lentoliikenteessä, minkä johdosta matkustajaliikenteen tullivalvontatehtävät ovat vähentyneet.

Valvontatoimia onkin pystytty kohdentamaan siten paremmin tavaraliikenteeseen, Tullista kerrotaan.
Rahtiliikenteessä junavaunujen määrä on ollut hieman suurempi kuin viime vuonna. Kuormattuja kuorma-autoja on saapunut 8 prosenttia enemmän ja lähtenyt 9 prosenttia vähemmän, kuin viime vuonna. Henkilö- ja pakettiautojen määrä on vähentynyt 69 prosenttia.

Merikuljetuksissa tammi-kesäkuun tuontimäärä Venäjältä oli kymmenyksen pienempi kuin edellisvuonna, mutta merikuljetusten vientimäärä Venäjälle romahti edellisvuoden 228,1 tonnista 10,6 tonniin.

– Koronapandemian aikana asiakkaita on ohjeistettu välttämään tarpeetonta tullitoimipaikassa käyntiä ja käyttämään ensisijaisesti sähköisiä tai vaihtoehtoisia asiointitapoja. Sähköinen tulliselvitys toimii normaalisti, Tullista ohjeistetaan.

Tulevaisuudessa Tulli saattaa saada valtuudet kouluttaa ja käyttää koronakoiria maahan tulevien tarkastuksessa. Infrastruktuuria kehitetään edelleen useissa rajanylityspaikoissa EU:n ulkorajayhteistyön puitteissa.

– Imatralle on tulossa uusi junaröntgen. Raja-Jooseppiin rakennetaan parhaillaan uutta tulli- ja raja-asemarakennusta ja Vartiuksen asiakaspalvelutiloja parannetaan. Kaikkien hankkeiden tulisi valmistua vuoteen 2022 mennessä, Tullista kerrotaan.

Venäjän tulli – terveys ja digitaalisuus edellä

Myös Venäjän tullissa pandemian puhkeaminen johti laajoihin toimiin hygienian ylläpitämiseksi niin työntekijöiden kuin rajan ylittävien terveyden turvaamiseksi kaikilla rajoilla. Yritysten neuvontaa varten avattiin puhelinkeskuksia. Tulli on voinut jatkaa tavanomaista työskentelyään ja kehitysohjelmiensa toimeenpanoa.

Henkilökunnan resursseja on keskitetty rahdin tarkastamiseen. Luoteis-Venäjän tullihallinnon mukaan tulliselvitysten määrä toiminta-alueella on vähentynyt tänä vuonna viisi prosenttia ja rajan ylittävän kuljetusliikenteen määrä kuusi prosenttia vertailukaudesta.

Suomen ja Venäjän välillä on hiljaisimmilla rajanylityspaikoilla supistettu aukioloaikoja.

– Haasteista huolimatta Venäjän ja Suomen tullit ovat yhdessä taanneet rahdin katkeamattoman kulun Suomen ja Venäjän rajan ylitse. Tukenamme on ollut laaja yhteistyö ja yhteisymmärrys maidemme tullien välillä, Venäjän tullista kerrotaan.

Venäjän tulli suosittelee kiinnittämään huomiota tarkkuuteen sähköisissä tulliselvityksissä. Tullin mukaan ilmoituksissa on runsaasti virheitä, minkä vuoksi ne eivät etene järjestelmässä aiheuttaen viivästyksiä tullausprosessiin. Venäjän tulli kehottaa myös huolehtimaan esimerkiksi rajan ylittävien kuljettajien hygieniasta ja testaamisesta.

– Rajan tulee läpäistä vain ihmisiä ja tavaroita, ei viruksia, Venäjän tullista kiteytetään.

”Rajan tulee läpäistä vain ihmisiä ja tavaroita, ei viruksia.”

Venäjän tullin kehityskohteena on tänä vuonna päättyvällä strategiakaudella ollut tullin digitalisoiminen
ja automatisointi. Syyskuussa avattiin viimeinen 16 sähköisestä tullikeskuksesta Rostovissa. Seuraavalla, vuoteen 2030 ulottuvalla kaudella, on määrä lisätä älyä tullaukseen ja riskiarviointiin sekä kehittää eri viranomaisten välistä sähköistä viestintää.

Artikkeli on julkaistu Venlassa 2/2020. Lue näköislehti jäsentunnuksilla:

Venla 2/2020


Eikö yrityksesi ole vielä jäsen?

Back top top