Skip to Content
Muuta ajankohtaista

CBC 2014-2020 -rahoitussopimus allekirjoitettiin

Euroopan Komissio, Venäjä ja Suomi allekirjoittivat Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman rahoitussopimuksen 29. joulukuuta 2016. Sopimuksella on sovittu ehdoista, joiden mukaan joulukuussa 2015 hyväksyttyä yhteistyöohjelmaa toteutetaan.

Allekirjoitettu sopimus viedään seuraavaksi vielä kansalliseen ratifiointiin. Ratifiointiprosessi kestää 3-8 kuukautta ja se vaaditaan, jotta tukisopimukset valituille rajat ylittäville yhteistyöhankkeille voidaan allekirjoittaa.

Rahoitushaut avataan tammikuussa 2017

Ohjelman seurantakomitea teki jo aiemmin päätöksen rahoitushakujen avaamisesta kokouksessaan tammikuussa 2017. Päätöksen mukaan rahoitushaut avataan ehdollisina 30. tammikuuta 2017, mutta rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tukisopimusten allekirjoittaminen edellyttää ohjelman rahoitussopimuksen ratifioimista Venäjän Duumassa.

Hakemuksia otetaan sähköisestä PROMAS -järjestelmästä käsittelyyn ja päätöksentekoprosessiin ensimmäiselle kierrokselle 15.3.2017 ja toiselle kierrokselle 30.6.2017. Rahoitushakemuksen voi jättää molempina määräaikoina kaikkiin ohjelman toimintalinjoihin.

Avoimia info-tilaisuuksia ohjelmasta ja sen rahoitusmahdollisuuksista järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

  • 29.11.2016 Mikkeli
  • 30.11.2016 Kotka
  • 01.12.2016 Lappeenranta
  • 13.12.2016 Pietari
  • 19.01.2017 Pietari
  • 26.01.2017 Viipuri

Lisätietoja koulutustilaisuuksista ja rahoitushausta ohjelman kotisivuilla.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Ohjelma rahoituskehys on 72,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan Unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Suomen ja Venäjän valtiot.

Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueita ovat Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta. Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina, ovat tukikelpoisia alueita.

Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on muun muassa edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen saavutettavuudelle. Tuettavien hankkeiden tulee sisältää vähintään yksi kumppani ohjelman ydinalueelta molemmista maista.

Kaudella 2014–2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelmasta voi hakea rahoitusta toiminnalle, joka hyödyntää ohjelma-aluetta ja kuuluu johonkin seuraavasta neljästä tavoitteesta:

  1. Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
  2. Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
  3. Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
  4. Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus

Lisätietoja ohjelman kotisivuilla osoitteessa sefrcbc.fi.

Back top top